ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

20 комментариев

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій перехідному банку

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює етапи створення перехідного банку, особливості реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випуску акцій, перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, вимоги до оформлення документів, які надаються для реєстрації випуску акцій, а також процедуру видачі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.2. У цьому Положенні терміни “інвестор”, “перехідний банк”, “план врегулювання” уживаються в значеннях, наведених у Законі України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

3. Мета створення перехідного банку - виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом передавання частини його активів та зобов’язань до перехідного банку з подальшим його продажем інвестору.

Зобов’язання за вкладами фізичних осіб неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), передаються перехідному банку в повному обсязі.

Передавання зобов’язань, виконання яких передбачає провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється в разі отримання перехідним банком ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, виданої Комісією.

4. Засновником перехідного банку є Фонд.

5. Фонд приймає рішення про створення перехідного банку на підставі затвердженого плану врегулювання та отримання письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку.

6. Перехідний банк створюється у формі публічного акціонерного товариства, статутний капітал якого утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам щодо статутного капіталу акціонерного товариства.

7. Фонд для створення перехідного банку повинен здійснити оплату акцій, провести його державну реєстрацію та зареєструвати випуск акцій.

Державна реєстрація перехідного банку здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

Фонд звільняється від сплати податків, зборів, державного мита, платежів державних органів у зв’язку зі створенням перехідного банку.

8. Створення перехідного банку здійснюється за такими етапами:

1) прийняття Фондом рішень про:
cтворення перехідного банку та випуск акцій;
затвердження статуту перехідного банку, складеного згідно з додатком 1 до цього Положення;
утворення органів перехідного банку;

2) оплата Фондом повної вартості акцій;

3) реєстрація перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації;

4) укладення з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів;

5) подання Комісії клопотання про реєстрацію випуску акцій разом із пакетом реєстраційних та установчих документів;

6) реєстрація Комісією випуску акцій та видача свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

7) присвоєння акціям перехідного банку міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

8) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії цінних паперів;

9) оформлення та депонування глобального сертифіката;

10) подання заяви та документів, передбачених пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення, до Національного банку України для отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

11) видача перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

ІІ. Порядок реєстрації випуску акцій перехідного банку

1. Фонд для реєстрації випуску акцій у десятиденний строк із дня реєстрації перехідного банку та його статуту в органах державної реєстрації подає до Комісії такі документи:

1) письмове клопотання у формі заяви про реєстрацію випуску акцій, складене згідно з додатком 2 до цього Положення;

2) копію рішення Фонду про створення перехідного банку та випуск акцій, оформленого протоколом, який має містити відомості про:

повне найменування перехідного банку, що створюється;

місцезнаходження перехідного банку, що визначено Фондом;

розмір статутного капіталу, який дорівнює загальній номінальній вартості акцій, що випускаються;

загальну кількість акцій, що планується випустити;

номінальну вартість акцій;

тип акцій, що випускаються;

строк та порядок повної оплати акцій.

Копія рішення про створення перехідного банку та про випуск акцій повинна бути пронумерована, прошнурована та засвідчена підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

3) баланс, засвідчений підписами й відбитками печаток емітента та аудитора (аудиторської фірми), за станом на дату державної реєстрації перехідного банку та його статуту.

Баланс подається за формою, що визначена нормативно-правовими актами Національного банку України про складання фінансової звітності банками України;

4) копію зареєстрованого в органах державної реєстрації статуту перехідного банку, засвідчену нотаріально;

5) копію документа, який свідчить про повну оплату акцій, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки перехідного банку;

6) копію документа, який засвідчує прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, відповідно до якого способом виведення неплатоспроможного банку з ринку було визначено створення перехідного банку, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду;

7) копію укладеного з депозитарієм цінних паперів попереднього договору про обслуговування емісії цінних паперів, засвідчену підписом уповноваженої особи і відбитком печатки Фонду.

2. Комісія за результатами розгляду клопотання Фонду та поданих до нього документів приймає рішення щодо реєстрації випуску акцій, на підставі якого структурним підрозділом центрального апарату Комісії оформляється та видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій перехідного банку згідно з додатком 3 до цього Положення або про відмову в реєстрації випуску акцій, що оформляється відповідним розпорядженням (додаток 4).

Підстави для відмови в реєстрації випуску акцій такі:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
відсутність будь-якого документа, визначеного цим Положенням;
недостовірність інформації в поданих документах.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій усі подані документи залишаються в Комісії.

3. Комісія приймає рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації випуску акцій перехідного банку протягом одного дня, включаючи неробочі та святкові дні, з дня отримання письмового клопотання Фонду про реєстрацію випуску акцій перехідного банку.

4. За письмовою заявою Фонду, отриманою Комісією до прийняття рішення про реєстрацію випуску акцій або про відмову в реєстрації і не пізніше закінчення установленого строку розгляду документів, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

Після доопрацювання документи для реєстрації випуску акцій подаються в загальному порядку, передбаченому цим Положенням.

ІІІ. Порядок видачі перехідному банку банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

1. Національний банк України видає перехідному банку банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій протягом одного дня, включаючи святкові та неробочі дні, з дня подання повного пакета документів.

2. Для отримання перехідним банком банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій до Національного банку України подаються такі документи:

1) клопотання Фонду про надання перехідному банку банківської ліцензії;

2) клопотання Фонду про надання перехідному банку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

3) копія рішення Фонду про створення перехідного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Фонду;

4) копія статуту перехідного банку з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчена нотаріально;

5) копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій перехідного банку, засвідчена нотаріально або Комісією.

3. Статут перехідного банку не потребує попереднього погодження з Національним банком України.

4. Національний банк України видає перехідному банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій одночасно з банківською ліцензію.

5. Національний банк України вносить відомості про перехідний банк до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

6. На перехідний банк не поширюються вимоги, установлені Національним банком України щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів, формування резервів на покриття збитків від активів.

7. Перехідний банк звільняється від сплати платежів за надання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.


Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
Н.О. Лапаєва

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення
банківського регулювання
та нагляду
Національного банку України

Н.В. Іваненко

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

А.В. Папаіка


http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1568-13

20 комментариев :

 1. Подскажите, кто знает, создавался ли кого-либо уже подобный переходный банк на Украине?
  Или это всё новое?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. http://blogs.korrespondent.net/blog/business_blogs/3212923-zachem-nam-perekhodnyi-bank

   Удалить
  2. Приймаючі банки були ,а от перехідного здається не було.

   Удалить
  3. Алексей, спасибо, разместил на главной

   Удалить
 2. Раньше в Украине не было таких банков

  ОтветитьУдалить
 3. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВОТ ЭТО: " Переходный банк должен максимально упростить и защитить интересы физических лиц, которые пострадали от неплатежеспособного банка, при этом он может и будет погашать всю сумму депозитов, вне зависимости от их РАЗМЕРА и вида ВАЛЮТЫ."

  ОтветитьУдалить
 4. Нифига не понятно.
  Это реально - или очередной утопический прожект чьего-то воспалённого сознания?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Хто зна ,хто зна.Валерій Павлович як каже мій кум "якось буде ще не в такі морози в хаті в січку Сц"ли"

   Удалить
 5. Надежда Рябко,поняли неправильно,читайте:"3. Мета створення перехідного банку - виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом передавання частини його активів та зобов’язань до перехідного банку з подальшим його продажем інвестору."
  Только части активов!Т.е 200+ в пролете.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Ви прочитайте уважно статтю яку виклав Фокін ,там вказано,що під частиною активів і пасивів мається на увазі ,кредити і депозити фіз. осіб.По мірі поступлень надходжень від погашення кредитів будуть погашатись кошти 200+.За неплатоспроможним банком залишаються депозити і кредити юр.осіб. які будуть врегульовуватись за допомогою взаємозаліку кредит-депозит.

   Удалить
  2. Вопрос, который постоянно возникает: что будет с теми, у кого сумма депозита больше суммы гарантирования вкладов ФГВ в 200 тыс. грн. На данный момент, превышение этой суммы должен вернуть ликвидатор, но это у него не всегда получается. В случае, если будет переходный банк, превышение суммы 200 тыс. грн будет выплачивать и обслуживать переходный банк, по мере погашения кредитов, которые он забрал у неплатежеспособного банка. Это во многих случаях повышает возможность того, что вся сумма депозитов физических лиц будет погашена, даже если это очень большие суммы.

   Удалить
 6. Для не банкиров все сложно понять)))Oleg Yasin,a почему кто 200+ в этом случае в пролете,объясните, я не поняла???

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анна, я с вами согласна, что ничего не понятно, кроме последнего предложения, которое мне очень понравилось, особенно про валюту.

   Удалить
 7. написано красиво .. как и раньше ... что получим в итоге ??? временные чиновники чтоб опять не обманули .. как это сделал Кубив ... одни обещания на волне революции ((

  ОтветитьУдалить
 8. усыпают нашу бдительность - почему за 2 месяца они ничего такого даже не рассматривали

  ОтветитьУдалить
 9. Зобов’язання за вкладами фізичних осіб неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), передаються перехідному банку в повному обсязі.
  Объясните, пожалуйста , эту фразу . Где остаются обязательства негарантированные фондом? Или 200+ можно забывать? Как этот переходный банк будет работать? Когда и как выдавать депозиты? Будут действовать в нем депозит договоры и начисляются проценты по ним?

  ОтветитьУдалить
 10. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить