ЗАКОН УКРАЇНИ Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну

16 комментариев
 Пока других новостей нет - предлагаю ознакомится.
 
ПРОЕКТ
вноситься народним депутатом України
Рудьковським М.М. (посвідчення №431)
 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про переведення кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну

Стаття 1. Мета закону

Цей Закон спрямований на мінімізацію негативних наслідків інфляції національної валюти для громадян України, що мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютних кредитів), укладеними з фінансовими установами та банками України шляхом встановлення порядку і умов реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті та їх переведення в національну валюту України.Стаття 2. Забезпечення реструктуризації зобов’язань за Кредитним договором.

Всі банки та інші фінансові установи, які діють на території України (надалі – Кредитори), за письмовою заявою громадян України, що мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (надалі – Позичальники) зобов’язані провести реструктуризацію зобов’язань за кредитним договором на умовах і в порядку визначеному цим законом.

Кредиторам забороняється вимагати від Позичальників сплати будь-яких платежів, зборів, комісій тощо на свою користь за проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.

Кредиторам забороняється переуступати право вимоги за кредитними договорами іншим фінансовим установам без попередньої пропозиції погашення заборгованості позичальником за ціною відступлення права вимоги.

Стаття 3. Порядок реструктуризації зобов’язань за Кредитним договором.

Реструктуризація зобов’язань за Кредитним договором здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті України розміру щомісячного платежу по кредитному договору, про що укладається додаткова угода до діючого кредитного договору між Кредиторами та Позичальниками в порядку визначеному чинним законодавством України.  

Розмір зобов’язання за Кредитним договором визначається виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти Кредитного договору, встановленим Національним банком України, на момент укладення Кредитного договору.
Всі платежі, що були сплачені за кредитним договором до моменту проведення реструктуризації зобов’язань за кредитним договором перерахунку не підлягають.

Заборгованість в сумі різниці між розміром зобов’язань за кредитним договором та розміром зобов’язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором.

    Стаття 4. Умови погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті

    Після проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами в іноземній валюті, погашення кредиторської заборгованості здійснюється позичальником в національній валюті згідно умов додаткової угода, графіку платежу та умов визначених кредитним договором, крім відсотку (проценту) за користування кредитом.

    Відсоток (процент) за користування кредитом визначається банком, іншою фінансовою установою, не може перевищувати облікової ставки Національного банку України та не може перевищувати ставки, встановленої поточним кредитним договором.

    Після визначення банком, іншою фінансовою установою розміру відсотку (проценту) за користування кредитом, він може змінюватись лише за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди. 

Стаття 5. Строки реструктуризації зобов'язань за кредитом 

Реструктуризація зобов’язань за кредитними договорами здійснюється  кредиторами протягом шести місяців з моменту набуття чинності цим Законом. 
З моменту набуття чинності цим Законом на строк проведення реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження рухомого і нерухомого майна позичальників (боржників) кредитні зобов'язання яких підлягають реструктуризації.

    Стаття 6. Умови забезпечення виконання зобов'язань
 
    Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб в іноземній валюті в період з 1 грудня 2008 року до моменту укладання додаткових угод до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов’язань за кредитними договорами.

Стаття 7. Звернення стягнення кредитором на предмет застави за кредитом

Після проведення реструктуризації відповідно до статті 1 цього Закону при неможливості виконувати зобов'язання за кредитними зобов'язаннями Позичальник – фізична особа має право звернутись з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави Кредитору. Кредитор зобов’язаний прийняти предмет застави у тридцятиденний строк з моменту отримання заяви.

Передача Кредитору предмета застави, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, є підставою для припинення зобов’язань за кредитом, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора.

Заборгованість, що становить різницю між розміром зобов’язань позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою кредитором, внаслідок реалізації предмета застави, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором.

Стаття 8. Прикінцеві положення
   
1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;
забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

3. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.


Голова Верховної Ради                     О.В. Турчинов                                                      
             України         

Номер, дата реєстрації: 4895 від 16.05.2014

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=50937

                                        

16 комментариев :

 1. Чистый популизм.
  Этого клоуна никто всерьёз не воспринимает.
  Завалят закон.

  ОтветитьУдалить
 2. Степан Кубів 4 мин. : "Сьогодні в Ощадбанку придбав 40 військових облігацій. Це моя громадянська позиція, бо хочу щоб український народ мав демократичне, щасливе і перспективне життя, яке оберігатиме професійна армія. Нині, в такій складній ситуації, військові потребують нашої підтримки як ніколи. Кожна людина чинить по совісті, тоді вигода є абсолютно кратною тому, що ми робимо."

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Скорее всего да, но только он обошелся 40 облигациями, но мы же лучшие! Равнение на Кубива!

   Удалить
 3. Готова за возвращенный мне валютный депозит внести свою лепту в защиту Родины в виде нанятого мною спецназовца из Израиля- толку будет больше. Я ему еще и винтовку куплю с оптикой

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Наташа, а Вы одна пишете или вместе с добрым молодцем? Который спать не хотел ложиться... :))

   Удалить
 4. Я пере думала- готова внести свою лепту в защиту Родины в виде гранат в ВРУ

  ОтветитьУдалить
 5. Ах, дорогой вы мой Валерий Павлович! И с чего этот вопрос вас так заинтересовал?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Так у Вас что не пост, так в двух экземплярах! :))

   Удалить
 6. Тут все ясно, Рудьковский взял валютный кредит и не хочет возвращать по новому курсу, вот и поднапрягся и выдумал сие чудо.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Анонимный23 мая 2014 г., 5:52:00

   100%. У них там такая мода,они каждый сам себе законы придумывают,а тотом с мешком денег по раде бегают,чтоб проголосовали все как нужно,ибо бабло,розданное депутатишкам,вернется с лихвой,когда закончик заработает,просто таки в буквальном смысле этого слова:)

   Удалить
 7. А я письмо Рудковскому написала. Чтобы добавил в законопроект, еще пару строчек об интересах второй половины страны. Правда, вряд ли дойдет.

  ОтветитьУдалить
 8. Банки отказываются переводить валютные кредиты в гривневые
  http://minfin.com.ua/2014/05/23/2940253/

  ОтветитьУдалить


 9. Це не закон, а звичайний PR. Про Рудьковського забули, а він, накінець вирішив, що пора вилізти з засади. Знову хочеться взятись за старе...

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Любой бредовый законопроект может пройти в ВР, если он выгоден самим депутатам. А он им выгоден, у них как известно, как раз кредитов полно. Интересно, а сеть статистика по кредитам, взятым депутатами?

   Удалить