10 вересня 2014 - Річниця заснування Фонду – 16 років бездоганної роботи (!?)

2 комментария
 
10 вересня 2014 року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відзначає 16 річницю від дня свого заснування. Протягом усіх 16 років він гідно виконував покладені на нього обов’язки щодо виплат коштів вкладникам неплатоспроможних банків.

Попередній рік видався непростим для Фонду гарантування, оскільки вітчизняна банківська система, як і українське суспільство в цілому, проходить через цілу низку випробувань. Дедалі відчутнішою є потреба у комплексному реформуванні фінансового сектору для очищення від проблемних банків та підтримання довіри вкладників. Адже саме фінансовий сектор відіграє ключову роль в оздоровленні економіки нашої держави в цілому та її реального сектору зокрема. Розуміючи це, Фонд гарантування, спільно з Національним банком України, виробляє спільні заходи, спрямовані на упередження або мінімізацію потенційних ризиків у діяльності банківської системи, а також вдосконалює шляхи виведення неплатоспроможних банків з ринку. Результатом цього стало ухвалення Верховною Радою України 04 липня 2014 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо упередження (мінімізації) негативного впливу на стабільність банківської системи» (реєстраційний номер 1586), яким було внесено  зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон про СГВФО), на підставі якого функціонує Фонд гарантування.
Зокрема, зазначеними змінами до Закону про СГВФО:

 • передбачено створення перехідного банку, до якого передаватимуться активи та зобов’язання з декількох неплатоспроможних банків,
 • розширено перелік здійснення операцій під час тимчасової адміністрації кредиторами неплатоспроможного банку, у тому числі, щодо проведення соціальних виплат;
 • становлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку;
 • визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку;
 • передбачено джерело формування коштів Фонду шляхом випуску облігацій та/або видачі фінансових векселів Фонду.
В цілому, законодавчі зміни дозволять вдосконалити механізми гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, що сприятиме підвищенню загального рівня довіри населення до банківської системи України.

2014 рік ознаменувався небаченою досі кількістю банків, що виводилися з ринку Фондом. Станом на 01 вересня 2014 року у стадії ліквідації перебувало 15 банків, у 8 з яких було відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації з початку 2014 р.

Всього станом на 01 вересня 2014 року Фонд гарантування здійснював виплати відшкодувань вкладникам 14 банків. Виплати вкладникам ПАТ «АКБ Банк», процедура ліквідації якого розпочалась лише 29 серпня 2014 року,  здійснюються з 05 вересня 2014 року. (Рис.1)

Рис.1. Кількість банків, вкладникам яких Фонд здійснював виплати у 2013 році та станом на 01 вересня 2014 року.
Всього в межах гарантованого розміру відшкодування в період ліквідації, протягом 2014 р. станом на 01 вересня 2014 року, вкладниками було отримано коштів на загальну суму 5 191,1  млн грн, що становить 92,8 % від загальної суми, визначеної ліквідаторами для виплати відшкодування.

Водночас, відповідно до Закону про СГВФО передбачено, що під час дії тимчасової адміністрації можливі виплати за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку. Для забезпечення таких виплат Фондом гарантування було  надано 8 неплатоспроможним банкам цільові позики, за рахунок яких у 2014 році під час дії тимчасової адміністрації вкладники отримали кошти на суму 2 875,2 млн грн.
Таким чином, загалом у 2014 році за період тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків вкладниками було отримано 8 132,9 млн грн. (Рис.2)

Рис.2. Виплати кошти вкладникам неплатоспроможних банків у 2013 році та станом на 01 вересня 2014 року.
Згідно зі статтею 26 Закону про СГВФО виконання зобов’язань Фонду гарантування перед вкладниками здійснюється з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників. Якщо для банків, що були раніше віднесені Національним банком до категорії неплатоспроможних, найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку була ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду гарантування коштів за вкладами, то 22 серпня 2014 р. вперше було реалізовано інший спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку – було підписано договір про передачу приймаючому банку ПуАТ «ФІДОБАНК» частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК». Таким чином, ПуАТ «ФІДОБАНК» набув усіх прав та обов’язків боржника перед вкладниками ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» щодо повернення грошових коштів вкладників, залучених ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК», і сплати відсотків за договорами банківського рахунку/вкладу, укладеними ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» у межах 200 тисяч гривень.
Розуміючи, що свідомий та поінформований вибір при розміщенні своїх коштів на вклад до того чи іншого банку є запорукою  зміцнення довіри до вітчизняної банківської системи, восени 2013 року Фонд гарантування провів інформаційну кампанію в регіонах нашої Батьківщини. Зазначена кампанія тривала протягом жовтня – листопада, і охопила дев’ять міст України: Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Львів, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Представники Фонду гарантування взяли участь у засіданнях прес-клубів з журналістами місцевих засобів масової інформації та виступили з низкою лекцій  для студентів регіональних вищих навчальних закладів.

Для підвищення рівня обізнаності населення про гарантії держави за банківськими вкладами Фонд гарантування надав студентам та журналістам доступ до просвітницьких  матеріалів про переваги та можливості системи гарантування вкладів фізичних осіб. Беручи до уваги специфіку діяльності Фонду гарантування, основна увага приділялася такому питанню, як важливість захисту вкладників від втрати їхніх заощаджень.

Обізнаність громадян про систему гарантування вкладів є надзвичайно важливою, адже дозволить грамотно розпоряджатися власними коштами. Завдяки просвітницькій діяльності Фонду гарантування вкладники робитимуть більш свідомий і поінформований вибір банківських продуктів, їхня поведінка при розміщенні своїх заощаджень стане більш раціональною.

Фонд має на меті і надалі активно проводити різнопланові просвітницькі заходи як у столиці України, так і в регіонах, що сприятиме зміцненню довіри вкладників до вітчизняної банківської системи.

Виконання покладених на Фонд гарантування функцій у такий нелегкий період було б неможливим без високого рівня професіоналізму та сумлінного виконання своїх обов’язків працівниками Фонду гарантування. Все це дозволяє Фонду гарантування  і надалі впевнено стояти на варті захисту прав та законних інтересів вкладників вітчизняних банків.

http://www.fg.gov.ua/relises/richnitsya-zasnuvannya-fondu-16-rokiv-bezdogannoyi-roboti-810.html

2 комментария :

 1. В цілому, законодавчі зміни дозволять вдосконалити механізми гарантування вкладів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, що сприятиме підвищенню загального рівня довіри населення до банківської системи України.

  але Фонд поки що їх не використовує, довіру підвищувати не треба

  ОтветитьУдалить
 2. Ніколи не буде гарантіі нашим вкладам в банках Украіни,до поки не примусимо наших депутатів внести зміни в ЗАКОН!!!!!Треба невеличку правку-поставити на 1-ше місце повернення коштів вкладникам!А на друге-Фонд гарантування вкладів!!(після ліквідаціі банку)!і щоб кожний банкір відповідав за банк власним майном!-тоді не буде такоі кулькості банків,як є зараз....

  ОтветитьУдалить