ПАТ "ПРАЙМ - БАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних

Комментариев нет

Під час здійснення нагляду за діяльністю Публічного акціонерного товариства "ПРАЙМ - БАНК" (далі – Банк) стосовно дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу) Національний банк України неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу.

У зв’язку з цим до Банку у 2013 – 2014 роках п’ять разів застосовувались адекватні заходи впливу (санкції) відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та нормативно-правових актів Національного банку України.

Проте Банк не вживав достатніх заходів щодо зменшення в його діяльності ризиків використання послуг Банку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема за результатами проведеної регулятором у вересні 2014 року позапланової перевірки виявлено факти здійснення Банком масштабних операцій із готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах.

Ураховуючи вищевикладене, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку, керуючись статтями 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 73, 74, 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 (зі змінами), Правління Національного банку України 2 жовтня 2014 року прийняло рішення про віднесення Публічного акціонерного товариства "ПРАЙМ - БАНК" до категорії неплатоспроможних.

Національний банк України й надалі жорстко реагуватиме на здійснення банками ризикових операцій, що можуть свідчити про свідоме використання послуг банку у протиправних цілях.

http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=10860037&cat_id=55838

Комментариев нет :

Отправить комментарий