Суд 22 січня 2015 року м. Київ К/800/46566/14 - Постанова

109 комментариев
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А   І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

22 січня 2015 року м. Київ К/800/46566/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді Єрьоміна А.В.,
суддів Кравцова О.В.,
Цуркана М.І.,
секретар судового засідання Вишняк О.М.,

за участю:
представника позивача Ярового Я.В.,
представника відповідача Шевченка П.В.,
представників третьої особи Маслової В.М., Фадеєва А.В.,
прокурор Москаленко В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа - Національний банк України, про скасування рішень, що переглядається за касаційною скаргою ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року.


ВСТАНОВИВ:

У червні 2014 року ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просив:

- скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відхилення пропозиції ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) плану врегулювання ПАТ «БАНК ФОРУМ», закріплене в пункті 1.1. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року;

- скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження плану врегулювання виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією, закріплене в пункті 1.2. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року адміністративний позов задоволено повністю.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 13 серпня 2014 року апеляційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банка України задовольнив.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року - скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволені адміністративного позову ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Національний банк України про скасування рішень - відмовив повністю.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права просив скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року та залишити в силі постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року.

Заслухавши доповідача, сторін по справі перевіривши оскаржувані рішення судів та матеріали справи в межах доводів касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджено матеріалами справи ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД є акціонером ПАТ «БАНК ФОРУМ», який володіє 98,68 % статутного капіталу ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 14 березня 2014 року прийнято рішення № 14 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573; МФО 322948; місцезнаходження: 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради, буд.7).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Позивач виявив бажання виступити потенційним інвестором ПАТ «БАНК ФОРУМ» в частині виведення з ринку шляхом придбання неплатоспроможного банку в цілому.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 057/14 від 29 квітня 2014 року позивача було допущено до участі у конкурсі та визнано кваліфікованим інвестором.

16 квітня 2014 року, як вбачається з супровідного листа адресованого директору-розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Пасічнику В.В., з метою участі у конкурсі, оголошеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо пошуку потенційних інвесторів для виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» компанія ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД надала необхідні документи для участі в конкурсі щодо пошуку потенційних інвесторів для виведення банка з ринку.

30 квітня 2014 року позивач надав відповідачу лист-зобов'язання, яким гарантував виконання наступних зобов'язань:

1) в строк до 12 травня 2014 року (включно) перерахування на рахунок, відкритий в територіальному управлінні Національного банку України, грошових коштів в сумі 50,0 мільйонів доларів США, які в подальшому будуть направлені на придбання Компанією YERNAMIO CONSULTING LTD (ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД) акцій додаткової емісії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573; МФО 322948; місцезнаходження: 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради, буд.7) відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фоном гарантування вкладів фізичних осіб;

2) в строк до 01 січня 2014 року (включно) перерахування на рахунок, відкритий в територіальному управлінні Національного банку України, 600,0 мільйонів гривень, які в подальшому будуть направлені на придбання Компанією YERNAMIO CONSULTING LTD (ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД) акцій додаткової емісії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573; МФО 322948; місцезнаходження: 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради, буд.7) відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фоном гарантування вкладів фізичних осіб;

3) направлення 800,0 мільйонів гривень, що знаходяться на інвестиційному рахунку Компанії YERNAMIO CONSULTING LTD (ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД), відкритому в ПАТ «БАНК ФОРУМ», що становлять суму повернутої інвестиції у зв'язку із скасуванням додаткової емісії акцій, про здійснення якої було прийнято рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 07.08.2013 p., на придбання Компанією YERNAMIO CONSULTING LTD (ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД) акцій додаткової емісії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573; МФО 322948; місцезнаходження: 02100, м. Київ, б-р Верховної Ради, буд.7) відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фоном гарантування вкладів фізичних осіб.

Листом № 212554/14 від 13 травня 2014 року позивачу було повідомлено, що відповідно до умов конкурсу, переможцем конкурсу буде визнано учасника, який у сукупності :

1. Передбачить здійснення капіталізації ПАТ «БАНК ФОРУМ» на суму, необхідну для приведення економічних нормативів у відповідність до вимог Національного банку України та на дату складання плану врегулювання становить З 400 000 тис. грн. у найкоротший строк.

2. Здійснюватиме заходи щодо приведення діяльності ПАТ «БАНК ФОРУМ» у відповідність до вимог банківського законодавства.

3. Підтвердить необхідні джерела надходжень для проведення ефективної банківської діяльності та задоволення вимог кредиторів (в т.ч. шляхом реструктуризації зобов'язань) у вигляді бізнес-плану діяльності.

4. Погодиться на розірвання договору купівлі-продажу акцій в разі невиконання взятих на себе обов'язків та на накладання на нього штрафних санкцій у зв'язку із цим із боку Фонду.

Також повідомлено позивача про надання доступу до інформаційного приміщення банку та про необхідність подання конкурсної пропозиції.

У відповідь позивач своїм листом № б/н від 14 травня 2014 року повідомив дані своїх представників для ознайомлення з інформацією правового та фінансового характеру.

Листом № б/н від 20 травня 2014 року позивач повідомив відповідача, що відсутність достатнього законодавчого регулювання не дають змоги позивачу в стислі строки вжити всіх необхідних заходів, необхідних для виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку України. У зв'язку з чим, компанія ЄРНАМІО КонсалтінгЛТД просила розглянути можливість внесення змін до затвердженого Плану врегулювання ПАТ «БАНК ФОРУМ» в частині визначення в якості способу виведення з ринку неплатоспроможного банку наступного - створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку з подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (ст. 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») та інших змін до Плану врегулювання, що будуть необхідні для реалізації зазначеного способу компанією ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД.

26 травня 2014 року на засіданні Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1) Відкласти прийняття рішення щодо затвердження нового плану врегулювання ПАТ «БАНК ФОРУМ» до 18.00 години 27 травня 2014 року.

2) Запропонувати ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД до 17.00 години 27 травня 2014 року подати інформацію щодо наявності законодавчих підстав для розміщення акцій додаткової емісії перехідного банку серед вкладників та кредиторів за методом Bail-in та конвертації в гривню зобов'язань банку.

3) Надати підтвердження домовленостей з Національним Банком України щодо рефінансування перехідного банку.

4) Надати вичерпну інформацію про наявність та надходження коштів, що будуть спрямовані ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД на капіталізацію перехідного банку.

27 травня 2014 року, в строки визначені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, позивач подав зобов'язання інвестора та лист, в якому зазначив :

- норми на яких може ґрунтуватися реалізація процедури придбання вкладниками банку акцій додаткової емісії банку з метою його до капіталізації, в рамках діючого законодавства України;

- алгоритм дій та умови докапіталізації перехідного банку в процедурі виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ»;

- погодження надання Національним банком України стабілізаційного кредиту у розмірі та строки, визначені планом врегулювання, без визначення суб'єкту отримання стабілізаційного кредиту;

- рахунки на яких наявні кошти, що будуть спрямовані на капіталізацію перехідного банку.

27 травня 2014 року на засіданні Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила:

1.1 Відхилити пропозиції ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД), як такі, що не відповідають Цивільному кодексу України та законодавству у сфері виведення неплатоспроможного банку ринку.

1.2 Затвердити План врегулювання неплатоспроможного банку ПАТ «БАНК ФОРУМ» з найменш витратним для Фонду способом виведення з ринку - відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Окрім того, судами було встановлено, що між Національним банком України в особі Голови Національного банку України Кубіва Степана Івановича (сторона 1), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі Директора-розпорядника Пасічника Василя Васильовича (сторона 2), представника «ЄРНАМІО Консалтінг ЛТД» Новинського Вадима Владиславовича (сторона 3) була проведена спільна нарада, за результатами якої було досягнуто домовленість про наступне. Зокрема, зазначено, що сторона 3 :

- протягом 2014 року забезпечить докапіталізацію Банку шляхом додаткової емісії акцій Банку та/або в інший спосіб в розмірі 1,95 млрд. грн., з яких:

- надання у термін до 30 квітня 2014 року офіційної власної (чи власника істотної участі) гарантії про розміщення коштів на спеціальному рахунку в НБУ у розмірі 0,550 млрд.грн. до 12 травня 2014 року, які будуть гарантувати реалізацію Стороною 3 її намірів та в подальшому будуть спрямовані на придбання акцій найближчої додаткової емісії акцій Банку, відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фондом до 12 травня 2014 року;

- надання у термін до 30 квітня 2014 року офіційної власної (чи власника істотної участі) гарантії про розміщення коштів на спеціальному рахунку в НБУ у розмірі 0,600 млрд.грн. до 12 травня 2014 року, які будуть гарантувати реалізацію Стороною 3 її намірів та в подальшому будуть спрямовані на придбання акцій найближчої додаткової емісії акцій Банку, відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фондом до 01 жовтня 2014 року.

- 0,8 млрд. грн., що становлять суму повернутої Акціонеру інвестиції у зв'язку із скасуванням додаткової емісії акцій, про здійснення якої було прийнято рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 07.08.2013, буде спрямовано на придбання акцій найближчої додаткової емісії акцій Банку відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фондом.

- здійснюватиме заходи щодо приведення діяльності Банка у відповідність до вимог банківського законодавства

Сторона 1 та Сторона 2 :

сприятимуть виконанню Стороною 3, взятих на себе зобов'язань щодо ефективної реалізації плану врегулювання, спрямованого на відновлення ефективної діяльності Банку;

Сторона 1 надасть стабілізаційний кредит, у розмірі та у строки, визначені планом регулювання;

Сторона 2 здійснюватиме виплати, гарантованих вкладів фізичних осіб, що закінчились до початку тимчасової адміністрації та в ході тимчасової адміністрації, згідно чинного законодавства, до моменту придбання Банку Стороною 3 згідно плану врегулювання. Після внесення необхідних змін до законодавства та їх вступу в силу - Сторона 2 внесе субординований борг в капітал Банку у розмірі виплаченої гарантованої суми на термін, погоджений у плані врегулювання. В іншому разі виплачені кошти будуть повернені Стороною 3.

При цьому суди, суди попередніх інстанцій дійшли різних юридичних висновків під час надання правової оцінки правовій природі названої наради та документу, що її оформлює.

Однак в даному разі, судова колегія касаційної інстанції, погоджуючись з висновками апеляційного суду, вважає висновки суду першої інстанції помилковими, оскільки викладення будь-якого документу за формою та змістом у вигляді протоколу не є безумовним доказом того, що він є зобов'язуючим та створює юридично-правові наслідки для осіб, що брали участь у нараді.

Так, суд апеляційної інстанції правильно кваліфікував розглядувану нараду (яка за своїм змістом є переговорами) як таку, що не створює зобов'язань для її учасників. Адже відповідно до змісту протоколу, складеного за результатами наради, не вживається жодного вислову зобов'язуючого характеру, що притаманний, або змісту правочину, або змісту рішення суб'єкта владних повноважень, та в ньому навіть відсутня дата його складання.

Таким чином, суд першої інстанції невірно визначив зміст правовідносини сторін, що виникли в результаті проведення наради.

Як закріплено в статті 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI (далі Закон 4452-VI) цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Пунктом сьомим частини 4 статті 12 Закону 4452-VI передбачені виключні повноваження Фонду щодо затвердження плану врегулювання та змін до нього.

Статтею 34 Закону 4452-VI передбачено, що Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Під час тимчасової адміністрації Фонд має повне і виняткове право управляти банком відповідно до цього Закону, нормативно-правових актів Фонду та вживати дії, передбачені планом врегулювання.

У відповідності до статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання з обов'язковим дотриманням принципу найменших витрат для Фонду. План врегулювання складається відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду. У плані врегулювання на підставі оцінки фінансового і майнового стану банку визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із таких способів:

1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб у порядку, встановленому цим Законом;

2) ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

3) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

4) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

5) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Після затвердження плану врегулювання тимчасова адміністрація та/або ліквідація банку здійснюються на підставі і на виконання плану врегулювання.

Виконавча дирекція Фонду у будь-який час має право вносити зміни та доповнення до плану врегулювання. Виконавча дирекція Фонду зобов'язана внести зміни до плану врегулювання в частині зміни способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, якщо реалізація обраного способу виведення банку з ринку виявилася неможливою протягом строків, визначених планом врегулювання.

Фонд вживає будь-яких заходів на виконання плану врегулювання без повідомлення та отримання згоди учасників, боржників, кредиторів (вкладників) банку. Учасники, кредитори (вкладники) банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань банку та/або відшкодування їм збитків, понесених внаслідок виконання плану врегулювання.

Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду письмовий звіт про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації не пізніше закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація.

Умови проведення конкурсу, встановлені Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 5 липня 2012 року № 2 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893.

Так, згідно пункту 2.2. названого Положення Фонд організовує проведення конкурсу поетапно шляхом проведення таких дій:

приймання конкурсних пропозицій, складених за результатами ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні;

розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу (кваліфікованих інвесторів) виконавчою дирекцією Фонду;

визначення та оголошення переможця конкурсу;

інформування учасників конкурсу про результати конкурсу.

Відповідно до пункту 2.6. цього ж Положення виконавча дирекція Фонду розглядає конкурсні пропозиції на своєму засіданні та за результатами їх розгляду визначає найкращу пропозицію і оголошує переможця конкурсу.

Судами попередніх інстанцій встановлено та підтверджується матеріалами справи, що станом на 20 травня 2014 року не було подано пропозицій кваліфікованими учасниками. При цьому, позивач замість подання необхідного пакету пропозицій звернувся з проханням змінити спосіб виведення банку з ринку.

З огляду на викладене та беручи до уваги вимоги вищенаведених норм, відповідач, реалізовуючи віднесені до його дискреції повноваження щодо необхідності прийняття рішення за результатом розгляду поданих чи неподаних конкурсних пропозицій учасників конкурсу, діяв у відповідності до вимог встановлених законодавством та в межах наданих йому законодавством повноважень, відхиляючи пропозицію позивача, як таку, що не подана.

За таких обставин, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності законних підстав для відмови в задоволенні позову в частині позовної вимоги про скасування рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відхилення пропозиції ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) плану врегулювання ПАТ «БАНК ФОРУМ», закріплене в пункті 1.1. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року.

Водночас, аналізуючи зміст вищенаведених норм права, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне відзначити, що частина 4 статті 39 Закону 4452-VI чітко визначає випадки, коли Фонд має право вносити зміни та доповнення до плану врегулювання, а коли на нього покладено такий обов'язок. Тобто, якщо протягом строків, визначених планом врегулювання виявилось неможливим реалізувати обраний спосіб виведення банку з ринку Фонд зобов'язаний внести зміни до плану врегулювання в частині зміни способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, в усіх інших випадках внесення змін є його правом, а не обов'язком та відноситься до дискреційних повноважень Фонду, внаслідок чого питання щодо відхилення чи прийняття пропозицій щодо плану врегулювання від учасників конкурсу являється дискреційними повноваженнями Фонду та не передбачає його обов'язку на прийняття позитивного чи негативного рішення, натомість зумовлює необхідність розгляду клопотання кваліфікаційного учасника.

Разом з тим, обов'язок з внесення змін до плану врегулювання виникає після встановлення Фондом факту неподання жодної з пропозицій на конкурс, при цьому, з обов'язковим дотриманням принципу, регламентованого Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом.

Однак, враховуючи, що позивач в останній день подання пропозицій звернувся з проханням змінити спосіб виведення банку з ринку, яке, в свою чергу, передувало встановленню Фондом факту неможливості реалізації встановленого планом врегулювання від 12 травня 2014 року способу виведення банку з ринку, прийняття рішення про зміну способу виведення банку з ринку без розгляду клопотання позивача є необґрунтованим.

За вказаних обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що відповідачем необґрунтовано прийнято рішення щодо затвердження плану врегулювання виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відчуження всіх або частин, активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією, закріплене в пункті 1.2. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року, а тому в цій частині від підлягає залишенню в силі.

Щодо висновку Київського апеляційного адміністративного суду, що відповідачем не порушено вимог Закону 4452-VI та інших законодавчих актів, Вищий адміністративний суд України погоджується з ним та вважає його законним та таким який не підлягає скасуванню.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 220, 223, 224, 226, 230, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -


ПОСТАНОВИВ:


Касаційну скаргу ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД задовольнити частково.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року скасувати в частині відмови в задоволені позовних вимог ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження плану врегулювання виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відчуження всіх або частин, активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією, закріплене в пункті 1.2. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року та в цій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 червня 2014 року залишити в силі.

В іншій частині постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню не підлягає та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення буде виготовлений в порядку та у строк, передбачені частиною третьою статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України.http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42519843

109 комментариев :

 1. http://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2109/
  Высший административный суд отменил решение о ликвидации банка «Форум»

  22.01.2015

  Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании Yernamio Consulting LTD об отмене решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о ликвидации банка «Форум».

  Соответствующее решение было принято судом в четверг, 22 января.

  Суд принял во внимание доводы Yernamio Consulting и удовлетворил их в части отмены решения исполнительной дирекции ФГВФЛ об утверждении плана урегулирования выведения с рынка ПАО «Банк Форум», отзыва лицензии и дальнейшей его ликвидации.

  Таким образом судебная инстанция признала, что решение ФГВФЛ о ликвидации банка было принято с нарушениями и является противоправным.

  Смарт-Холдинг продолжает борьбу за банк и права вкладчиков несмотря на то, что «Форум» без каких-либо оснований был выведен с рынка и была начата ликвидационная процедура. При этом не были рассмотрены все предложенные варианты спасения банковского учреждения.

  ОтветитьУдалить
 2. Для тех, кто что-то пропустил - читать с самого верху со слов "ВСТАНОВИВ: ". Полная и официальная версия всей истории.

  ОтветитьУдалить
 3. Выдержка из решения суда от 22.01.2015 г. "У червні 2014 року ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якому просив:

  - скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відхилення пропозиції ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) плану врегулювання ПАТ «БАНК ФОРУМ», закріплене в пункті 1.1. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року;

  - скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження плану врегулювання виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією, закріплене в пункті 1.2. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року.

  Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року адміністративний позов задоволено повністю.

  Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 13 серпня 2014 року апеляційні скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банка України задовольнив.

  Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року - скасував та ухвалив нове рішення, яким у задоволені адміністративного позову ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Національний банк України про скасування рішень - відмовив повністю.
  Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права просив скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року та залишити в силі постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 червня 2014 року.

  ПОСТАНОВИВ:

  Касаційну скаргу ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД задовольнити частково.

  Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року скасувати в частині відмови в задоволені позовних вимог ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження плану врегулювання виведення з ринку ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відчуження всіх або частин, активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії та подальшою ліквідацією, закріплене в пункті 1.2. протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 105/14 від 27 травня 2014 року та в цій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 червня 2014 року залишити в силі.

  В іншій частині постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13 серпня 2014 року залишити без змін.

  Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню не підлягає та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України."

  ОтветитьУдалить
 4. Кто сказал, что ликвидация отменена, по-моему просто проталкивается все таже схема, перетянуть активы и часть пассивов в непонятный принимающий банк и похоронить Форум с его неизученной ликвид. массой и непокрытыми операционными убытками. А там и принимающий может пойти по стопам Форума.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. я написал кто

   [http://smart-holding.com/ru/press-centre/news/2109/]
   Высший административный суд отменил решение о ликвидации банка «Форум»

   Удалить
 5. Интересно как будет исполняется данное решение? Решение НБУ о ликвидации Форума не отменено,

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. по идее надо возвращаться к исходникам. Но решение лихо завёрнутое. Обычно если суд заангжирован то пишут так чтобы сложно было разобраться. Мол вы не так поняли, а мы не так трактовали!))

   Удалить
 6. Выдержка из решения суда: "Листом № 212554/14 від 13 травня 2014 року позивачу було повідомлено, що відповідно до умов конкурсу, переможцем конкурсу буде визнано учасника, який у сукупності :

  1. Передбачить здійснення капіталізації ПАТ «БАНК ФОРУМ» на суму, необхідну для приведення економічних нормативів у відповідність до вимог Національного банку України та на дату складання плану врегулювання становить З 400 000 тис. грн. у найкоротший строк."
  Об этом не раз говорилось на сайте, что теперь подтверждается и решением суда. Если задолженность предприятий Смарт-Холдинга, действительно составляет 2,4 млрд.грн., как это писали СМИ, то при возврате кредитов этих предприятий в размере 2,4 млрд.грн. и покрытии акционером банка операционного убытка в размере 1 млрд. грн. и вывело бы банк из неплатежеспособного состояния. И не надо придумывать принимающие банки, а просто вернуть кредиты и погасить убытки.

  ОтветитьУдалить
 7. Вот еще одна информация из решения суда : "- 0,8 млрд. грн., що становлять суму повернутої Акціонеру інвестиції у зв'язку із скасуванням додаткової емісії акцій, про здійснення якої було прийнято рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 07.08.2013, буде спрямовано на придбання акцій найближчої додаткової емісії акцій Банку відповідно до плану врегулювання, затвердженого Фондом. "

  По-моему возвращал Фонд. В банк ввели ВА, потому что банк не мог рассчитываться с клиентами, то есть был неплатежеспособным. А где взяли 800 млн. грн, чтобы вернуть акционеру? Если отменили эмиссию, то какие ценные бумаги на продажу находятся в активе банка по состоянию на 01.04.2014 года на сумму более 1 млрд.грн.? Вопросов больше, чем ответов.

  ОтветитьУдалить
 8. АААааа! Вот они 800 млн., а я почти год ищу - куда же они подевались!

  ОтветитьУдалить
 9. http://delo.ua/finance/v-nadra-bank-budet-vvedena-vremennaja-administracija-289801/

  ОтветитьУдалить
 10. В Надра Банк будет введена временная администрация.
  Это произойдет до конца этой недели.
  :)) Вееежливые. ЗАРАаааНЕЕ предупреждают.....
  http://delo.ua/finance/v-nadra-bank-budet-vvedena-vremennaja-administracija-289801/?supdated_new=1422995987 © delo.ua


  Источник: http://delo.ua/finance/v-nadra-bank-budet-vvedena-vremennaja-administracija-289801/?supdated_new=1422995987 © delo.ua

  ОтветитьУдалить
 11. Суть ПОСТАНОВЫ ВАСУ в том, что он отменил пункт 1.2 протокола заседания ФОНДА по плану урегулирования № 105\14 от 27.05.14 о том, что ФОНД выбрал наименее затратный способ выведения БАНКА с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств в пользу принимающего банка.
  НО: процедура ликвидации БАНКА ФОРУМ началась на основании плана урегулирования, который утвержден 12.06.2014 (протокол заседания Фонда №122/14).http://www.fg.gov.ua/payments/bank-forum-72.html
  Вопрос: Ну признали пункт 1.2 протокола 105\14 от 27.05.14 недействительным, есть более поздний протокол 122\14 от 12.06.14. о том же самом способе вывода БАНКА с рынка путем полного или частичного отчуждения активов и обязательств в пользу принимающего банка. ДАЛЬШЕ ЧТО ????

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Теоретически, на основании решения ВССУ можно признавать что ликвидация была не законной так как проведена с нарушениями.

   Удалить
  2. Второй пункт ВАСУ гласит о том, все остальные пункты суда от 13.08.14 ВАСУ оставляет, так как они полностью соответствуют законодательству:
   " Щодо висновку Київського апеляційного адміністративного суду, що відповідачем (ФОНД) не порушено вимог Закону 4452-VI та інших законодавчих актів, Вищий адміністративний суд України погоджується з ним та вважає його законним та таким який не підлягає скасуванню. "

   Удалить
  3. Какой орган сейчас в добровольном порядке признает ликвидацию незаконной? Решение о ликвидации принимал НБУ на основании документов, в перечень которых не входил план урегулирования БАНКА №105\14 от 27.05.14 г.

   Удалить
 12. Вся суть взаимоотношений ФОНДА и ЭРНАМИО кратко:
  - ФОНД объявил конкурс на поиск инвестора по выводу БАНКА с рынка тремя способоми;
  - ЭРНАМИО подал документы и предложил способ - вывод с рынка БАНКА путем создания и продажи инвестору переходного банка;
  - ФОНД отказал ЭРНАМИО, так как предложенный ЭРНАМИО механизм противоречит Гражданскому Кодексу Украины;
  - ЭРНАМИО в последний день подачи заявок обращается в ФОНД рассмотреть другой способ выведения БАНКА с рынка - продажи ему в целом всего БАНКА;
  - ФОНД ходатайство ЭРНАМИО не рассмотрел и принял решение выводить БАНК с рынка наименее затратным способом - продажей полностью или частично активов и обязательств БАНКА в пользу принимающего банка;
  - ЭРНАМИО обиделся на ФОНД и начал судебную эпопею.

  ОтветитьУдалить
 13. Просто Санта-Барбара, сначала покупают неплатежеспособный банк и в этом обвиняют немцев и консалтинговую компанию, затем выдают кредиты своим предприятиям, несмотря на то, что банк неплатежеспособный, привлекают краткосрочные депозиты от населения и покупают долгосрочные облигации предприятий ( основная часть облигаций выпущена в 2013 году, сумма 931 107 тыс. грн, информация из аудиторского отчета за 2013 год, отчет на сайте банка), списывают кредиты, прощают долги, убыток за 2013 г. 1 млрд. грн., капитализация не проводится, и после этого хотят купить банк в целом, банк который требует капитализации 3,4 млрд. грн., а денег на капитализацию нет.

  Если клиентам банка Форум не будут возвращены деньги, то виноват в этом будет Фонд, у него достаточно инструментов, оснований и источников для возврата денег, только работать надо не по шаблону, а менять принципы работы.

  Выдержка из решения Печерского суда от 05.09.2014 г. :" Позивач мотивує позов тим, що згідно 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на відповідачів як на власників істотної участі може бути покладена відповідальність за зобов'язаннями банку, оскілки банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з їх вини."

  По- моему у Фонда достаточно доказательств вины, только надо хотя бы написать иск, предоставить доказательства и прийти в суд.
  Выдержка из решения суда : "Представник позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судове засідання не з'явився. На підтвердження розміру збитків позивач посилається на те, що згідно плану врегулювання неплатоспроможності ПАТ «Банк Форум», затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.06.2014 року, станом на 13.06.2014 року загальна сума зобов'язань ПАТ «Банк Форум» складала 10661093000,00 грн., а ринкова (оцінювана) вартість ліквідних активів ПАТ «Банк Форум» року складала 5610861184,72 грн., що підтверджується висновком про вартість від 12.02.2014 року, складеного суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «Кредитне Брокерське агентство».
  Проте Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підтвердження своїх доводів не надав до суду ані плану врегулювання неплатоспроможності ПАТ «Банк Форум», затвердженого рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.06.2014 року, ані висновок про вартість від 12.02.2014 року, складений суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «Кредитне Брокерське агентство». "


  Выдержка из решение суда:"Враховуючи той факт, що на момент придбання компанією «Єрнаміо Консалтинг ЛТД» мажоритарного пакету акцій ПАТ «Банк Форум» його регулятивний капітал фактично мав від'ємне значення і відповідно до вимог статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вже був неплатоспроможним, вина компанії «Єрнаміо Консалтинг ЛТД» та ОСОБА_2 у доведенні ПАТ «Банк Форум» до неплатоспроможності відсутня."

  Уважаемый Фонд, как Вы считаете, может быть доказательством вины доведения до банкротства, работа банка на протяжении 1,5 года с фактическим отрицательным значением регулятивного капитала? Работая с отрицательным регулятивным капиталом, банк еще больше увеличивал убытки, это и есть доказательства вины. При отрицательном регулятивном капитале банк должен был увеличить капитал или объявить себя банкротом, но не брать деньги у народа и вкладывать в долгосрочные облигации. Это и есть доказательства вины.

  ОтветитьУдалить
 14. Выдержка из решения суда : " Окрім цього позивач не довів, що дії або бездіяльність відповідачів були протиправними і що між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок. Отже позивач не зміг довести належними та допустимими доказами всіх складових, які передбачені законодавством для можливості притягнення особи до відповідальності за заподіяні збитки."

  Читая выводы суда возникает вопрос, Фонд не может доказать или не хочет ?

  Выдержка из решения суда :" Суд звертає увагу на те, що законодавством не передбачена автоматична відповідальність власників істотної участі за зобов'язаннями банку у випадку визнання його неплатоспроможним. "

  Вопрос к Фонду, имея такое заключения суда , инициировал ли Фонд перед комитетом ВР о внесение в Закон норму об автоматическом аресте майна собственников, после принятия решения о ликвидации банка, до момента полного погашения обязательств перед клиентами?
  Когда государство будет защищать интересы клиентов банка, и народ в это поверит, только тогда, возможно, вернется доверие к банковской системе.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. да кому интересно на сегодняшний день защищать интересы клиентов банка (вкладчиков). Государство сегодня - это Президент, Премьер, Спикер, Председатель РНБО и олигархи. Им фиолетово какие эмоции испытывают вкладчики, а с ними и весь народ. Они сейчас ускоренными темпами отбивают бабло "влитое" в майдан.

   Удалить
 15. Вот это тоже интересно :" - ЭРНАМИО в последний день подачи заявок обращается в ФОНД рассмотреть другой способ выведения БАНКА с рынка - продажи ему в целом всего БАНКА" .В суде обвиняют немцев , что те продали им неплатежеспособный банк, за банк с немцами не рассчитались, в суде сказали что банк по немецким Законам принадлежит немцам, а тут заявляют , что хотят купить этот же неплатежеспособный банк, который требует капитализации 3,4 млрд. грн., а денег таких нет. Где логика ?

  ОтветитьУдалить
 16. Листом № 212554/14 від 13 травня 2014 року позивачу було повідомлено, що відповідно до умов конкурсу, переможцем конкурсу буде визнано учасника, який у сукупності :

  1. Передбачить здійснення капіталізації ПАТ «БАНК ФОРУМ» на суму, необхідну для приведення економічних нормативів у відповідність до вимог Національного банку України та на дату складання плану врегулювання становить З 400 000 тис. грн. у найкоротший строк.

  ОтветитьУдалить
 17. Все эти цифры, нормативы и т.д., конечно, справедливо.

  Но почему они не для ВСЕХ банков, почему другие могут их нарушать, из каких "равных" условий выбираются банки для спасения (рефинансирования) и банки для утопления (есть такое слово?)?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Понятно что конкурировать сложно, но красть не надо! И с нормативами будет всё в порядке. А то понабирали мошенников банк и как в "Нашей Раше" а кто кто нагадил? А сами руководители и нагадили а рассказывают что политика виновата.

   Удалить
  2. Ну нет в стране честных банков.

   Тут одна деятельница уже решила закрыть все банки, ... следующий этап отменить деньги

   Удалить
 18. Кто сейчас на сайте-СРОЧНО ЗАЙДИТЕ НА КАНАЛ КИЕВ-задавайте свои вопросі Фонду!!!

  ОтветитьУдалить
 19. Решение Печерского суда от 05.09.14, где ЭРНАМИО признали белым, пушистым и ни в чём не виноватым ссылается на документы, которые очень сильно противоречат тем, которые опубликованы на сайте ФОНДА. В решении суда идёт ссылка на план урегулирования ФОНДА неплатежеспособности банка от 18.06.14 г., с которым ФОНД пошёл на суд, но потерял его по дороге, поэтому суду не предоставил. Суд очень удивился такой халатности и безалаберности ФОНДА, поэтому отклонил иск о признании ЭРНАМИО виноватым в доведении банка до ликвидации.
  А на сайте ФОНДА написано, что 18.06.14 г. ФОНД принял решение № 128\14 о начале процедуры ЛИКВИДАЦИИ БАНКА, поэтому в этот день никакого плана урегулирования БАНКА ФОНД уже принять не мог.

  ОтветитьУдалить
 20. Роман, самое главное в данной ситуации не желательно говорить, кому то можно, а нам нельзя, от этого результата не будет, потому что Вам аргументировано расскажут почему Вам нельзя.
  Не надо воспринимать деньги за цифры и нормативы, это немного уводит в сторону от понимания проблемы. А для того, чтобы понять, где делись деньги клиентов банка, кто в этом виноват и как защищать свои права надо в этом профессионально разобраться.
  1.Надо понимать, что банк Форум частный банк, поэтому государство может выдать ему кредит, а может и не выдать, по крайней не обязано.И у нас нет никаких законных аргументов требовать от НБУ дать кредит неплатежеспособному банку с убыточной деятельностью.
  2. НБУ посчитал, что необходима капитализация банка в размере 3,4 млрд.грн., но это не означает, что эти деньги нужны для выполнения каких то нормативов, прежде все они нужны для выведения банка в состояния платежеспособного и расчета по своим обязательствам.
  3. Законы написаны таким образом, что позволяли украсть, довести до банкротства, осуществлять непрофессиональную деятельность, а потом оценить оставшиеся активы как захочется , продать за копейки, закрыть банк и никто не несет за это ответственности. Законы написаны так, что интересы клиентов не защищены.А народ в защите своих прав пассивен.
  3. Банк является финансовым посредником ( ст. 333 Хозяйственного кодекса) , принимает деньги на депозит и выдает деньги в кредит. Постановление НБУ позволяло банкам списывать кредиты, обязательства по которым не погашались более 180 дней. Слово «списали» не означает «простили», так как такие кредиты в дальнейшем учитывали на внебалансовых сетах и согласно постановления НБУ, банк обязан был продолжать с ними работать. Сегодня мы не знаем, какая сумма задолженности по кредитам и процентам учитывается на внебалансовых счетах, по каким предприятиям и работают ли эти предприятия. А эти сумму должны включаться в ликвидационную массу, так как это тоже активы банка. Если рассчитать по балансу банка, то сумма таких кредитов составляет более 3 млрд. грн., но предполагаю, что в ликвид. массу эта сумма не включена. Это все вопросы к Фонду. Если сказать коротко, то банк взял деньги у клиента, выдал кредит другому клиенту, а потом простил ему долг. Поэтому надо срочно менять Закон, Фонд должен работать не с последствиями, а с причинами, и задача его должна быть полное погашение задолженности перед клиентами.

  «3. Банк має право відшкодувати (списати) за рахунок резерву
  безнадійну заборгованість (крім безнадійної заборгованості,
  зазначеної в пункті 4 цього Порядку), яка включає суму основної
  заборгованості перед банком та/або нараховані доходи (борг
  боржника), за якою є прострочення погашення боргу або його частини
  понад 180 днів.»
  «7. Відшкодування (списання) за рахунок резерву безнадійної заборгованості не є підставою для припинення вимог банку до позичальника/контрагента. Банк зобов'язаний продовжувати роботу щодо відшкодування списаної за рахунок резерву безнадійної заборгованості.»

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Не согласен

   Почему государство выдало так много Дельте, Надра, ФИ, они тоже не государственные и тоже все убыточные.

   Результат - мы потеряли деньги, а вкладчики этих банков нет (возможно пока нет).

   Только потому , что Фирташ друг Порошенко, Лагун друг Гонтаревой, или почему им можно, а другим нельзя.

   Удалить
  2. Вы сами ответили на свой вопрос : "(возможно пока нет)".

   Удалить
  3. Завтра отпустят курс, резервы уже 6 млрд, МВФ ждет - поэтому более правильный ответ "еще не все потеряли".

   Удалить
 21. В стране война, ВВП в долларовом эквиваленте упал на 50%, гривна почти на 300%, а мы ищем как еще можно было не дать спасти банк согласно действующего законодательства.

  Очень вероятно, что через пару месяцев это уже не будет актуально в связи с полным развалом того что не смогли спасти.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Роман, скажите Ваше мнение, кто должен был спасать банк?

   Удалить
  2. Государство!

   и не банк, а банковскую систему, или еще ответ очевиден

   Удалить
  3. и это было бы в десятки раз дешевле, а потом Государство могло бы решить все вопросы с акционерами, не доводя все банки до банкротства печатанием денег на закрытие банков

   и хуже всего, что это не конец, начинаются выплаты ВАБ, там 8 млрд и одновременно еще 10 мелких банков

   как думаете эти деньги куда пойдут? Нет, ошибаетесь, никто кредитовать экономику уже не собирается

   Удалить
  4. Я думаю, что для вкладчиков является актуальным вопрос возврата денег, а не спасение банка, поэтому мы говорим о возможных источниках увеличения ликвидационной массы.

   Удалить
  5. нет у него (Новинского) уже этой массы

   Удалить
  6. Роман, сложно вести диалог о конкретном случаи, когда вторая сторона говорит в общем. А если в общем, то проблемы у банков начались давно, еще тогда, когда банки не учитывали валютные риски, а потом одна девальвация, вторая. И кто им в этом виноват ? А потом, еще хуже, растаскивание и непрофессионализм. А теперь Вы говорите, что государство должно спасать.Понятно, что государство без банковской системы жить не сможет, Вот государство и определилось, что будет спасать только по-моему пять системных банков.

   Удалить
  7. Мы не говорим про ликвид. массу Новинского, мы говорим про ликвид. массу банка Форум

   Удалить
  8. Форум Форум, так чем вкладчики этих системных банков лучше других, к тому же эти 5 определили месяц назад, а завтра назовут других пять

   В общем - потому что проблема у всех одна и по отдельности уже не решается

   Удалить
  9. Я думаю, что при определении пяти системных банков, не было такого критерия как оценка вкладчиков, кто хуже, а кто лучше. Закрыть убытки всех частных банков государство не в силах.

   Удалить
  10. Роман, не будем говорить о личностях, говорим о ситуации. Предприятия подконтрольные акционеру банка должны ( согласно информации СМИ) банку 2,4 млрд. грн., убытки банка, которые акционер должен закрыть (то есть докапитализировать банк) составляют 1 млрд. грн. Так в чем проблема? Кредиты должны вернуть, убытки погасить и банк спасен. И при чем здесь государство?

   Удалить
  11. Форум Форум, так не нужно было доводить систему до такого состояния, причины я писал еще в апреле, как хотели наполнить бюджет любой ценой

   Удалить
  12. Это согласно СМИ, а когда у нас СМИ писали правду.

   И Вы как никто другой понимаете, что кредит берут когда нужны деньги и как правило их вкладывают в дело, а не хранят в сейфе, и вернуть его должны в определенный срок, а не когда кому то срочно нужно

   Удалить
  13. Форум Форум, не делайте с меня защитника Новинского, т.е. не ищите все проблемы в одном человеке

   Удалить
  14. Роман, по-моему мной не написано ни единого слова о Вас как защитнике Новинского, предпочитаю не говорить о личностях, если можно сказать о ситуации. Вы имеете свое видение проблемы и Вы вправе о нем говорить. Проблемы не ищу, ищу выход из проблемы . По Закону ответственность за бизнес несет акционер, поэтому его и вспоминают.

   Удалить
  15. Роман, кредит на покрытие убытков и капитализацию не дают.

   Удалить
  16. А при чем здесь наполнение бюджета любой ценой? Как это повлияло на работу банка ?

   Удалить
  17. Я не сказал, что Вы написали. Мои ответы так выглядят, потому что у Вас все сводится к обвинениям акционера соответственно законодательству, которое в нашей стране никогда не работало

   По кредиту - смотрим Надра банк. Причина та же. Что будет до конца недели - не знаю.

   Удалить
  18. Напечатываение бюджета повлияло на работу ВСЕХ банков.

   Как результат - имеем что не имеем покупателей на активы

   Удалить
  19. Роман, не хочу говорить о Надре, бюджете и т.д.. Хочу получить ответ на один вопрос, зачем Форум брал деньги у населения, если уже в конце 2012 года знали, что банк неплатежеспособный и фактический регулятивный капитал был с отрицательным значением более 1 млрд. грн. Вопрос не к Вам.

   Удалить
  20. Форум Форум, у меня точно такие же вопросы и дополнительно к ним - зачем Смарт вливал 1 млрд. помощи, 800 млн. акций, зачем перечислял 50 млн. дол. Возможно хотели получить работающий банк в том понимании как это было принято в нашей стране.

   Удалить
  21. Роман, учитывая то, что мы слышали не раз, о представлении недостоверной отчетности , и немцами и Смартом, не поверю в вливание фин.помощь до тех пор, пока не увижу платежный документ. Финансовую помощь можно просто провести в балансе внутренними проводникам, при этом увеличить капитал , для получения например рефинансирования ( живых денег) от НБУ. Если Вы читали аудиторский отчет , то видели, что помощь невозвратная, но почему-то об этой помощи никто никогда не сказал, ни при встречах, ни в СМИ. Проблема неплатежеспособности банка не решается проводками, она решается только деньгами. Если бы помощь была предоставлена живыми деньгами в размере 1 млрд.грн., то об этом бы говорили и на встречах, и на круглых столах и т.д.. Если у Вас есть информация о том , что на какой -то из проведенных встреч, о фин. помощи говорили представители банка или акционер, то поделитесь такой информацией. По поводу акций, это отдельная история, а если коротко то эмиссия отменена. И ещё, скажите какой смысл акционеру перечислять банку невозвратную финансовую помощь в размере 1 млрд. грн. , если представитель акционера в суде сказала, что Форум по немецким законам принадлежит Комерцбанку.

   Удалить
  22. Форум Форум, мы обсуждали это, ответов у меня нет, лучше здесь

   https://www.facebook.com/SmartHoldingCompany
   Мы инвестируем в развитие Украины!

   Удалить
  23. А это , даже не хочу читать. Если заработают заводы в Николаеве, Амсторы по всей Украине, вернут деньги клиентам банка Форум и т.д. , тогда может быть и поверю в их инвестирование. Но как пишут СМИ, ВВП не хочет видеть сильную Украину.

   Удалить
  24. Я о том чтобы спросить непосредственно у Смарта на странице ФБ

   Удалить
  25. Роман, спрашивать у Смарта особенно на фейсбуке, смысла нет, правды не скажут и ничего нового не услышим, разве , что немцы их обманули.Хотя даже из отчетности на сайте видно, что почти 50% кредитного портфеля было в судах, капитал увеличен на сумму начисленных доходов, которые фактически являются невозвратными, расчетная сумму резерва не покрыта денежными средствами, при таких показателях и студенту понятно, что есть серьезные проблемы. Так зачем покупать проблемный банк, если не можешь справиться с проблемой? За год работы, проблему сделали еще больше, не знаю как для них , а для клиентов точно.

   Удалить
  26. Во-первых - ответит Смарт, а не кто-то придумает ответ за него. Во-вторых - могут удалить комментарий, и если заранее сделать скриншот, то потом сказать, что Смарт боится правды и удаляет ее. Смысл всегда есть, уже желания нет.

   Удалить
  27. Роман, ну это уже похоже на наивность. Причем здесь желание? Если есть 100 % -ная уверенность в том, что тебе правду не скажут, зачем задавать вопросы, чтобы сделать скриншоп ? Зачем задавать вопросы тому кто тебе правды не скажет, если есть возможность задать эти же вопросы тому кто даст правдивый ответ.

   Удалить
  28. Форум Форум, Вы сначала решите зачем спрашивать. Ответ Вы себе уже придумали и другой видимо не устроит. Показать, что Смарт пытается скрыть что-то Вы тоже не хотите.

   Тогда не спрашивайте.

   Удалить
  29. Роман, а это уже похоже на анекдот.

   Удалить
 22. 4. Стаття 605. ЦК України : «Припинення зобов'язання прощенням боргу 1. Зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.»,

  Якобы Банк заключал с заемщиками договора прощения долга, что также привело к нарушению прав вкладчиков, одним простили, в результате вторые не получили свои деньги. Получается, что в таком случаи, Фонд должен все эти договора признать недействительными. Тут юристы должны сказать свое мнение.

  ОтветитьУдалить
 23. Что, девочки, до сих пор делите украденные немцами денюшки Вадима свет Владиславовича, отца родного? Ну-ну....

  ОтветитьУдалить
 24. http://ord-ua.info/2013/04/09/bank-forum-byil-biznes-po-nemetskiteper-biznes-po-russki-/
  А может в этом есть какая то доля правды?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. конечно ДОЛЯ есть, прочитал только адрес

   вопрос как всегда в размере

   Удалить
  2. Я Вас вижу рабами денежных знаков! Расставайтесь с деньгами легче. Самое интересное процесс наказания виновных. Представляете какая прелесть отшлёпать виновного и как кота шкодливого мордой ткнуть в нагаженое. Давайте разбираться в ситуации. Кто виновен. Почему до сих пор не наказана Соловьёва за разбазаривание денег вкладчиков? Возбуждено уголовное производство в отношении правления банка? Почему люди с таким счастьем до сих пор на свободе?

   Удалить
  3. Вячеслав, то что Вы написали, называется тупая месть, она съест Вас изнутри

   Удалить
  4. Касательно коментариев Вячеслава Олейника. Мне кажется, что вся Ваша "кипучая" деятельность направлена на сведение счетов со своими бывшими коллегами в Банке Форум, и как способ сведения выбран наш сайт. Честно говоря, когда читаю сообщения участников сайта, Ваши сообщения обхожу стороной, в них нету конструктива, и Роман прав, они пахнут злобой и похожи на месть. Исправляйтесь, Вячеслав. Я верю, что Вы не плохой человек.

   Удалить
  5. Касательно коментариев Вячеслава Олейника. Мне кажется, что вся Ваша "кипучая" деятельность направлена на сведение счетов со своими бывшими коллегами в Банке Форум, и как способ сведения выбран наш сайт. Честно говоря, когда читаю сообщения участников сайта, Ваши сообщения обхожу стороной, в них нету конструктива, и Роман прав, они пахнут злобой и похожи на месть. Исправляйтесь, Вячеслав. Я верю, что Вы не плохой человек.

   Удалить
  6. Ошибаетесь, с колегами я в хороших отношениях с большинством поддерживаем связь, при необходимости обращаемся за помощю! Свои вопросы с администрацией я решаю сам и не обращаюсь за помощю к громаде вкладчикам, инициативной группе хотя, считаю, что имею на это право. Так как сотрудники нашего отделения зарабатывали и сберегали деньги вкладчиков и клиентов так как (моё мнение) деньги акционеры из банка вытащили. А вот мразины, которые разворовывали банк покупая сигнализацию стоимостью 3000 грн за 30 тысяч, видеонаблюдение в два раза дороже, воровали деньги из касс, заключали договора с юридическими фирмами перечисляли деньги вкладчиков для обналичивания и передачи взяток судьям, выдавая себе кредиты под копеечные проценты (репо 2% годовах) вот с этими ублюдками надо сводить счёты. Ибо Новиский швали прогнившей понабирал в банк, и никто до сих пор не ответил за доведение банка до банкротства!

   Удалить
 25. 05.02.2015 08:30 В отношении крупных проблемных банков НБУ действует по инструкциям МВФ, - эксперт.
  В своей политике относительно крупных проблемных банков Национальный банк реализовывает политику Международного валютного фонда (МВФ), который в первую очередь защищает интересы западных акционеров. Соответствующее мнение высказал руководитель Центра исследований украинской экономики Петр Мирошник.
  "Нацбанк мог, не расходуя значительные ресурсы, стабилизировать и восстановить работу многих финансовых учреждений, которые столкнулись с проблемами ликвидности. Но после того, как МВФ запретил НБУ спасать банки, доля которых в общих активах или депозитах системы менее 2%, мы наблюдаем волну ликвидации банков. НБУ действует четко в соответствии с инструкциями, которые спущены ему из Вашингтона, недавно представители регулятора четко завили, что Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФВГФЛ) тоже управляют представители МВФ", - отметил Мирошник.
  http://www.rbcua.com/rus/nbu-reshil-zabrat-u-firtasha-bank-po-zakazu-mvf---ekspert-05022015083000

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. ..... для представителей МВФ совершенно неважна судьба вкладов украинцев, а также непомерные затраты бюджетных средств на выплату компенсаций по депозитам. НБУ проводит миллиардные эмиссии для кредитования ФГВФЛ, чтобы выплатить депозиты, когда акционеры этих банков часто просят самостоятельно санировать свои банки. Эксперт напомнил, что Вадим Новинский продолжал вносить деньги в "Форум", но НБУ внезапно ввел в банк администрацию. .....

   Удалить
  2. Вот! Валерий Павлович отчасти прав хотите врнуть свои деньги - занимайтесь защитой своих прав. Заставьте вернуть Вам деньги. Где деньги? кто виноват? Фонд? Новинский? менеджеры? Цифры не врут. В цифрах точное совпадение. Поэтому просчитать, выяснить кто причастен к хищениям - технические вопросы, которые по большей части зависят от желания вкладчиков

   Удалить
  3. Нет, Вячеслав, это не мои слова. Это статья такая.
   Я-то как раз НЕ считаю, что имеет смысл искать виноватых. По очевидной причине бесперспективности такого занятия. Никаких судов Вы не выиграете, а если даже и выиграете, никто не будет выполнять решений тех судов. Это простая данность, которую Вы не в силах изменить.
   Моя идея (не устаю разъяснять) с самого начала заключалась в ином: бороться с ними их же методами! Сейчас почему-то именно от НАС требуют каких-то гениальных технико-экономических обоснований возврата вкладов. Но когда они пи3дили наши деньги, они в таких обоснованиях не нуждались. Вот странно, правда?! Так вот. Плевать, КАК вернут. Как спи3дили, так и возвращайте! А нашей задачей должно было бы стать создание соответствующей мотивации для таких действий с их стороны.
   Но никто не хочет этого понимать. А кто понимает - не хотят действовать....
   Суслики... что с них возьмёшь....

   Удалить
 26. Валерий Павлович, некоторые эксперты говорят то , что им сказали говорить. Если довести банк, до того состояния , что он требует капитализации 3,4 млрд.грн., то временно перечисленные 800 млн.грн. банк не спасут. Только после предоставления оригинальных платежных документов , которые будут подтверждать перечисление акционером в банк Форум живых денег в размере 1 млрд.грн. и 800 млн.грн. поверю эксперту. Кстати, Петр Мирошник , если не ошибаюсь бывший Председатель правления банка Инко.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Вы никогда всей правды не узнаете. Чуть что - они ссылаются на пресловутую "банковскую тайну". Сказать Вам правду = лишиться спи3женного бабла. Они на это не пойдут. По крайней мере, по свой воле. Их можно только ЗАСТАВИТЬ сделать это. Но никто из пострадавших делать этого не хочет. Намного проще умничать на сайте и время от времени ходить на пустопорожние митинги....
   Ах, как несправедливо устроен мир!.... :((

   Удалить
  2. Валерий Павлович, Вы никак не хотите реально подсчитать к-во умничающих на сайте, к-во посещающих митинги и ... к-во наблюдающих. Только после этого можете планировать тот или иной вариант мотивирования.

   Удалить
  3. Роман, я ничего не "планирую".
   Просто удивляюсь человеческой глупости.
   Собственно, нет, уже не удивляюсь....

   Удалить
  4. Справедливости нет. Жизнь похожа на иссушенный берег.
   Все мои письма -в пустоту

   Удалить
 27. Валерий Павлович, безусловно это Ваше право принимать те решения, которые Вы считаете правильными, но сколько еще надо фактов , для того чтобы поверить , что вся мотивация с их стороны очередной обман. Вы же сами говорите, что украли, так если украли, Вы верите, что отдадут? Вот ещё одна мелочь, в балансе , который предоставляют в НБУ фин. помощь показали как операционные доходы, хотя к таким доходам помощь не относится. Это называется искажение учета. Так это умысел или ошибка?

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. скорей всего ошибка, штраф 170 грн :)

   не можем мы их наказать, наказалка у нас маленькая

   Удалить
  2. Думаю Роман, что это не ошибка, так не ошибаются.

   Удалить
  3. это я написал самый реальный ответ гос. органов

   Удалить
  4. Нам не нужен их ответ, ответ и без них очевиден.

   Удалить
 28. Узнать правду можно всегда, было бы желание. А банковская тайна не закрыта под семью замками, она раскрывается. По моему в решении судов уже все раскрыто, только надо иметь волю и желание защищать свои права.А с настроением типа не хотим, не можем, не добьемся результата не будет.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Я лично находился в суде в 1 метре от юристов от НБУ и Фонда и слышал, как они на ЛЮБОЙ "скользкий" вопрос неизменно отвечали этими словами - "банковская тайна". Даже подсказывали друг другу таким образом. Как Вам картинка? Судья задаёт вопрос этому кексу от Фонда, тот в растерянности, молчит и потеет, - а овца от НБУ пишет на бумажке "Б.Т.", толкает кекса локтем и тычет бумажку ему под нос. Кекс отвечает судье: "Банковская тайна." Судья ответом ОПЯТЬ удовлетворён. :))
   Они там все за одно, распилили наше бабло по-тихому и потешаются над убогими.
   "Убогие" - это мы. Кто не умеет и/или не хочет защитить своё кровное....

   Удалить
  2. Интересно, какое из зол вкладчики БАНКА считают для себя лучшим? ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ, который должен провести процедуру ликвидации БАНКА или фирму ЭРНАМИО, которая преследует сугубо личные интересы ???

   Удалить
  3. Когда это такое было, чтобы кто-то преследовал НЕ ЛИЧНЫЕ интересы?

   Удалить
  4. Банковская тайна не раскрывается путем вопрос- ответ в суде. Раскрытие банковской тайны регулируется Законом.

   Удалить
 29. Разве не ржачно?! :))
  Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверяет, что в базовом сценарии регулятора на текущий год нет ни полномасштабных военных действий, ни американской валюты по 25 гривен.
  Источник: http://censor.net.ua/n323291
  Коммерческие банки уже продают доллар по 25 грн.
  Украинская валюта продолжает девальвировать на межбанке в четверг. Реальный курс гривни снизился до 23,5-25 грн за доллар.
  Источник: http://censor.net.ua/n323303

  Не прошло и часа. Ёпт, страна идиотов....

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Она (Глава) заявила, что НБУ за курс не в ответе, какие вопросы. Конституцию поменяют и даже наградят медалькой за реформы 2-степени

   Удалить
  2. А нафига тогда этой отёчной лошади киздеть о "базовом сценарии регулятора"? Кто этот сценарий сочиняет?

   Удалить
  3. 12:00 10 8.11 16.5147
   12:30 18 10.54 17.8539
   13:00 19 10.81 18.0038

   Удалить
  4. вот так всего продажа 2 млн долларов устанавливает падающий (плавающий) курс для всей экономики

   Удалить
  5. Это когда они, эти 2 лимона, ЕСТЬ.

   Удалить
  6. весь парадокс в том, что межбанк - это несколько десятков участников, а курс для всей экономики, поэтому маленькая сумма в пределах экономики на межбанке делает погоду

   и делает эту погоду свои банки, поставил задачу в четверг выровнять курс с черным рынком до конца дня

   Удалить
 30. Зато Януковича прогнали и сохранили Йедыну Крайину.
  Правда, без Крыма и Донбасса, сцуко!....

  ОтветитьУдалить
 31. Печатается в огромных количествах гривна ничем не подтвержденная, есссественно курс будет расти. Помните как в 2014 Яйценюк говорил ( тогда было 13) что это еще хорошо, а мог бы быть и 18... Помню тогда страшно было даже подумать о таком курсе. Сегодня 24-25 и уже не страшно.. Зашибись.. Бомбится Лугандон, "бомбятся банки", "бомбится" гривна. Если все это происходит, значит кому то это надо.. Иначе никак..
  Ну например уже!! можно скупать Украину за валюто-копейки, а затем взвинтить цены. Чуть погодя, когда все чуть уляжется и все спишут на войну.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Именно. В 90-ые таким методом банкротили и потом скупали за копейки предприятия, сейчас то же самое проделывают со всей страной.
   Хуле, бизнес, ничего личного....

   Удалить
 32. https://www.youtube.com/watch?v=h8Ma42EfwGw
  Порошенко - после выборов доллар до 10 грн.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. "Мы повэрнэмо курс"
   И где неправда? Он жеж не сказал, КОГДА....

   Удалить
  2. Кто сказал, что не правда? Просто напоминаю

   Удалить
  3. Президент не может обманывать, он помнит все обещания и заботится о каждом в этой стране

   Удалить
 33. Курс уже ушёл за 18.30.
  Через 7 минут будет объявлен официально.

  ОтветитьУдалить
 34. Самые нервные из валютных заёмщиков уже мылят верёвки, а основная масса просто перестанет платить, вообще.
  За что боролись. Впрочем, как всегда.
  Страна идиотов....

  ОтветитьУдалить
 35. http://strana.in.ua/news/politics/4529-kuzma-skryabin-pered-smertyu-rasskazal-o-voyne-video.html

  ОтветитьУдалить
 36. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7702147
  И такое бывает!

  ОтветитьУдалить