Опеределение следственного судьи о доступе к документам Deloitte & Touche GmbH по махинациям с отчетностью банка Форум

5 комментариев
Справа № 755/25184/14-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судових засідань Швидка Л.В., за участю слідчого Гончарука А.П. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100040000195 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -


в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, за період з 01.03.2010 року по теперішній час невстановленими посадовими особами ПАТ «Бланк Форум» вчинено службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Із заявою про вчинення вказаного кримінального правопорушення звернулась уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Соловйова Наталія Анатолівна , яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 року № 49 «Про виведення з ринку та здійснення тимчасової адміністрації»

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.03.2008 р. ВАТ «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Унібудінвест» продав контрольний пакет акції ПАТ «ФОРУМ БАНК» COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG, який з березня 2008 року по жовтень 2012 року був власником істотної участі «ПАТ «ФОРУМ БАНК»

В подальшому, 29.10.2012 р. змінився власник істотної участі ПАТ «Банк Форум» у зв'язку з його продажом. Так, COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG, який володів часткою в статутному капіталі ПАТ «Банк Форум» в розмірі 96,06 %, продав свою частку компанії «YERNAMIO CONSULTING LTD».

Новим власником ПАТ «Банк Форум» призначено членів Наглядової Ради та Правління банку, а головою Правління банку призначено ОСОБА_5 Ним ініційоване проведення аудиту банку. Проведення аудиту доручено департаменту внутрішнього аудиту банку. За результатами аудиту банку виявлено викривлення офіційної фінансової звітності ПАТ «Банк Форум» в період, що передував його продажу. Зокрема, встановлені численні випадки невідповідності кількості днів прострочки за кредитами фактичному стану обслуговування боргу позичальниками, та значний обсяг недостатньо сформованого резерву під кредитні операції банку. Також, департаментом внутрішнього аудиту зроблено висновок, що попереднім акціонером здійснювалися незаконні маніпулювання в автоматизованій банківській системі банку задля заниження необхідного рівня резервів.

Згідно чинного законодавства України резерви у банку є обов'язковими для формування та розраховуються автоматично на основі параметрів окремих кредитів, які вносяться в автоматизовану банківську систему співробітниками банку. Таким чином, зміни параметрів кредитів і штучне завищення їх якості дозволяло ПАТ «Банк Форум», занижувати рівень реальної потреби необхідного резервування, а відтак штучно покращувати результати фінансової діяльності та не вносити в капітал банку додаткові кошти, як це передбачено ст.35 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000. Через цю обставину фактичний розмір капіталу Банку був суттєво нижчим від обумовленого вимогами закону, відповідно офіційний показник рівня капіталу - завищеним.

Крім цього, новими членами Наглядової Ради та Правління банку 10.04.2013 р. ініційовано проведення незалежного аудиту фінансової діяльності ПАТ «БАНК ФОРУМ», проведення якого доручено міжнародній аудиторській компанії «KPMG». Згідно звіту міжнародної аудиторської компанії «KPMG» від 17.02.2014, ПАТ «Банк Форум» станом на 01.07.2012 р. був зобов'язаний доформувати резерви (тобто збільшити капітал) на суму 2 500,5 млн. грн. у зв'язку з існуванням проблемної заборгованості по кредитам, що раніше не відображалися в офіційній звітності. Зазначений висновок був зроблений на підставі перерахунку суми резерву по можливим втратам лише для 150 позичальників.

З 22.04.2013 р., Національним банком України проводилась комплексна перевірка ПАТ «Банк Форум». Згідно звіту НБУ про інспектування виявлено ряд порушень, зокрема, зобов'язано донарахувати резерв за кредитними операціями на суму 1 523.5 млн. грн. та встановлено, що капітал банку не відповідає вимогам законодавства.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2012 міжнародна аудиторська фірма «Deloitte» в особі п. ОСОБА_6 (ОСОБА_6, АДРЕСА_1) та ОСОБА_7 ОСОБА_7, АДРЕСА_1) на замовлення компанії COMMERZBANK AG підготувала звіт про реальний фінансовий стан ПАТ «Банк Форум» під назвою «Звіт оцінки справедливої вартості Банку Форум і компаній банку». Як вбачається із змісту звіту (с. 8) зі сторони COMMERZBANK AG у роботі приймали участь п. ОСОБА_8 (ОСОБА_8 АДРЕСА_2), ОСОБА_9 (ОСОБА_9, АДРЕСА_2) та ОСОБА_10 (ОСОБА_10, АДРЕСА_2). Фінальний звіт за підписом п. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був направлений п.ОСОБА_8- Голові Наглядової Ради COMMERZBANK AG.

Зі вказаного звіту вбачається, що міжнародна аудиторська фірма «Deloitte» визнала резерви ПАТ «Банк Форум» недостатніми та визначила розмір необхідного доформування резервів - 2 574 млн. грн до кінця 2012 року, також «Deloitte» було встановлено що на 01 січня 2012 р. банк не мав капіталу, а ліквідаційна вартість складала від`ємне значення - (-) 1,3 млрд. грн. (приблизно (-) 130 млн. євро), про що проінформувала керівництво COMMERZBANK AG.

Відповідно до законодавства України власник істотної участі банку, а саме COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG, зобов'язаний, серед іншого, підтримувати норматив достатності регулятивного капіталу на рівні, встановленому Національним Банком України.

Враховуючи зазначене є всі підстави вважати, що посадові особи ПАТ «Банк Форум» (члени виконавчого органу - Правління, та члени Наглядової Ради) в період з 01.03.2010 р. по 29.10.2012 р., діючи в інтересах COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG та/або COMMERZBANK AG, навмисно приховували стійку неплатоспроможність ПАТ «Банк Форум».

Достовірно знаючи про необхідність доформування резервів та не виконавши цього, керівництво COMMERZBANK Auslandsbanken Holding AG відповідно до умов договору купівлі-продажу продало компанії «Єрнаміо Консалтинг ЛТД» частку статутного фонду ПАТ «БАНК ФОРУМ» у розмірі 96,06 % за 80 млн. дол. США.

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві підполковнику поліції Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Deloitte & Touche GmbH (Wirtschaftsprufungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, 81669 Munchen, Germany), а саме до документу, який був підготовлений на замовлення COMMERZBANK AG, Звіту міжнародної аудиторської фірми «Deloitte» "Меморандум оцінки: висновок щодо відчуження Банку Форум та деяких ТОВ" від 27.07.2012 р., а також копії документів, що підтверджують факт замовлення Звіту, включаючи відповідний контракт та документи про оплату роботи із всіма додатками до нього, з можливістю вилучення копій зазначених вище документів, що становлять банківську таємницю.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

http://reyestr.court...Review/54147072


http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=8120


ANTIRAID.COM.UA - Рейдерство в Украине
Предоставляем юридические услуги
Адвокатская компания "Кравец и партнеры"
тел.:(044)229-6950
antiraid2007@gmail.com
 

5 комментариев :

 1. лучшая зашита это нападение.Фонд решил показать документацию попередников , но не свою.Обычный громоотвод

  ОтветитьУдалить
 2. Увидел в передаче Шустера http://3s.tv/content/video_player.php?show_id=813&lang=ua&video=a7BOSlLfllg информацию о Континиум, ВОГ, Еремеев и Волю народа напрашивается интересный вопрос? Наложили арест на залоговое майно якобы имеющее отношение к Корбану - очевидно Лайбери и Пассаж. А у Континиум долг в 10 раз больше, чем у Корбана, в 10!!! И что молчим! ВОГ заправляет, где залог? Это в противовес тому что Воля народа проголосовала за конституцию и они стали лояльными и неприкасаемыми?

  ОтветитьУдалить
 3. 10 лет назад - 6 февраля 2006 было открыто Новомосковское отделение банка Форум!

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Позвольте, дорогой Вячеслав, поздравить Вас и Ваших коллег по отделению с этим славным юбилеем.
   Здоровья Вам, счастья и дальнейших творческих успехов!
   Ваши вкладчики.

   Удалить