Ассоциация потерпевших вкладчиков «ФОРУМ СОС»

Опубликован полный текст решения Большой Палаты Верховного Суда от 18 сентября по делу 921/107/15-г/16, от которого зависела возможность взыскания всего заложенного имущества (всех АЗС в ипотеке) по кредитам WOG

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

8.1. За приписами статті 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом; чинне законодавство (частина перша статті 598, статті 599 - 601, 604 - 609 ЦК України) не пов'язує припинення зобов'язання з прийняттям судового рішення.

8.2. Також відповідно до статті 1 Закону України від 5 червня 2003 року № 898-IV «Про іпотеку» (надалі - Закону про іпотеку), іпотека - вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

8.3. Іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання або до закінчення строку дії іпотечного договору (частина п'ята статті 3 Закону про іпотеку).

8.4. Іпотека припиняється у разі: припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону; набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її. Якщо предметом іпотечного договору є земельна ділянка і розташована на ній будівля (споруда), в разі знищення (втрати) будівлі (споруди) іпотека земельної ділянки не припиняється; з інших підстав, передбачених цим Законом. Наступні іпотеки припиняються внаслідок звернення стягнення за попередньою іпотекою. Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку (стаття 17 Закону про іпотеку).

8.5. Відповідне регулювання наведено також у статті 593 ЦК України.

8.6. Отже, наявність самого судового рішення про стягнення з боржника на користь кредитора заборгованості за кредитним договором за наведеними вище положеннями законодавства не є підставою для припинення грошового зобов'язання боржника і припинення іпотеки та не позбавляє кредитора права задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки у спосіб, передбачений законодавством.

8.7. Згідно із частиною першою статті 7 Закону про іпотеку за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

8.8. Відповідно до статті 33 Закону про іпотеку у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

8.9. Як вже вказано вище, суди попередніх інстанцій з'ясували, що позивач набув право вимоги до боржників (ТОВ «ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР» та МПП «ВК ІМПЕКС») за укладеними з ними кредитними договорами та реалізував це право вимоги, звернувшись до суду; за доводами позивача ухвалені рішення про стягнення на його користь заборгованості з боржників не виконані.

8.10. Неправильно застосувавши положення статті 33 Закону про іпотеку, суди не врахували, що позивач звернувся до суду у цій справі не з вимогою про стягнення з відповідача цієї ж суми заборгованості, а саме для звернення стягнення на предмет іпотеки у межах забезпечення відповідачем виконання основного зобов'язання, для чого є необхідним судове рішення.

8.11. Застосування кредитором іншого законного засобу для захисту свого порушеного та не поновленого боржником належним чином права не є подвійним стягненням заборгованості.

8.12. Питання ж щодо виконання виданого кредитору виконавчого документа у разі, коли такий обов'язок боржника за таким виконавчим документом відсутній повністю або частково у зв'язку з його припиненням (через виконання боржником, іншою особою тощо) підлягають вирішенню в порядку, передбаченому частиною другою статті 328 ГПК України.

8.13. З огляду на відсутність доказів виконання боржниками зобов'язань за кредитними договорами, наявність судових рішень про стягнення заборгованості, розстрочених у зв'язку з неможливістю їх негайного виконання, висновок господарських судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позову іпотекодержателя про звернення стягнення на предмет іпотеки є неправильним та таким, зроблений без урахування фактичних обставин справи та положень чинного законодавства.

8.14. Отже, суди не виконали викладених у постанові суду касаційної інстанції вказівок щодо встановлення обставин справи, істотних для правильного вирішення цього спору, про обсяг виконаних боржником та поручителем обов'язків перед кредитором у межах виконання наведених вище судових рішень та дійсного обсягу відповідальності іпотекодавця відповідно до положень законодавства.

8.15. Враховуючи викладене, судові рішення та постанова підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на приписи частини другої статті 310 ГПК України. Серед іншого, судам слід належним чином дослідити доводи та заперечення сторін, повно з'ясувати обставини, що входять до предмету дослідження у цій справі, та вирішити спір відповідно до норм права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.


http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77720890

Комментариев нет

13 ноября Верховный Суд продолжит рассматривать очень важное для всех вкладчиков "Форума" дело по WOG

Во вторник 13 ноября в 11:30 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда (м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) продолжит рассматривать очень важное дело 903/1297/14 о финансовом поручительстве ТОВ "Завод Галичина" по кредиту МПП "ВК Імпекс" в зале судебных заседаний № 302 (3 этаж).

Это последний шанс для вкладчиков по этому делу в последней инстанции в Киеве. Цена вопроса для вкладчиков: 10 млн долларов США.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этого очень важного судебного заседания.

Правление ОО "Форум SOS"
Комментариев нет

Все кредиты Банка Форум готовы продать со скидкой 96%ФГВФЛ завершает ликвидацию ПАО «Банк Форум», поэтому единым лотом выставляет на торги на площадке «Prozorro.Продажи» все кредиты юрлиц, которые находятся на балансе банка.

Аукцион состоится 8 ноября.

«В состав пула вошли права требования по 487 кредитным договорам, общей задолженностью почти 8,4 млрд грн, и свыше 6 тыс. позиций дебиторской задолженности», – сообщили в ФГВФЛ.

Фонд напоминает, что все активы до этого выставлялись на индивидуальные торги, и по ним проходило 9-13 безрезультатных аукционов, сообщает FinClub.
4 комментария

30 октября Верховный Суд будет рассматривать очень важное для всех вкладчиков "Форума" дело по WOG

Во вторник 30 октября в 11:15 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда (м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) будет рассматривать очень важное дело 903/1297/14 о финансовом поручительстве ТОВ "Завод Галичина" по кредиту МПП "ВК Імпекс" в зале судебных заседаний № 302 (3 этаж).

Это последний шанс для вкладчиков по этому делу в последней инстанции в Киеве. Цена вопроса для вкладчиков: 10 млн долларов США.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этого очень важного судебного заседания.

Правление ОО "Форум SOS"
2 комментария

17 октября Ровенский апелляционный хозяйственный суд будет рассматривать важное для всех вкладчиков "Форума" дело по WOG

В среду 17 октября в 16:45 Ровенский апелляционный хозяйственный суд (м. Рівне, вул. Яворницького, 59) будет рассматривать дело 903/1297/14 о финансовом поручительстве ТОВ "Завод Галичина" по кредиту МПП "ВК Імпекс". Цена вопроса для вкладчиков: 10 млн долларов США.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этого важного для всех вкладчиков судебного заседания.

Правление ОО "Форум SOS"

1 комментарий

1 и 3 октября Хозяйственный суд Волынской области будет рассматривать важные для всех вкладчиков "Форума" дела по WOG

Хозяйственный суд Волынской области (м. Луцьк, проспект Волі, 54А) будет рассматривать два важных дела о взыскании с ТОВ "Вест Ойл Груп" заложенного имущества (АЗС) по кредитам WOG:

1) В понедельник 1 октября в 10:30 дело 903/14/17.

2) В среду 3 октября в 15:00 дело 903/44/17.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этих важных для всех вкладчиков судебных заседаний.

Правление ОО "Форум SOS"
11 комментариев

21 и 26 сентября Хозяйственный суд Ровенской области будет рассматривать очень важные для всех вкладчиков "Форума" дела по WOG

Хозяйственный суд Ровенской области (м. Рівне, Набережна вулиця, 26) снова будет рассматривать два очень важных дела о пересмотре (уменьшении) 5-летней рассрочки по кредитам WOG:

1) В пятницу 21 сентября в 14:30 дело 918/1930/14 по кредиту ТОВ "Золотий Екватор" (цена вопроса для вкладчиков: 33 млн долларов США).

2) В среду 26 сентября в 10:20 дело 918/1959/14 по кредиту МПП "ВК Імпекс" (цена вопроса для вкладчиков: 10 млн долларов США).

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этих очень важных для всех вкладчиков судебных заседаний.

Правление ОО "Форум SOS"
2 комментария

Верховный Суд Украины вынес решение в пользу вкладчиков «Банка Форум» в споре с WOGСегодня, 18 сентября, Большая Палата Верховного Суда Украины рассмотрела кассационную жалобу ПАО «Банк Форум» и Фонда гарантирования вкладов на компанию-заемщика на предмет взыскания средств по ипотеке. Жалоба была удовлетворена частично. Верховный Суд отменил решение суда первой инстанции. Теперь он должен рассмотреть дело заново, но уже с рекомендациями Верховного Суда. Решение столь высокого судебного органа должно стать эталонным для производств по другим компаниям, которые набрали в банке «Форум» кредиты, не хотят их отдавать, всячески реструктуризируют их выплаты, а в это время вкладчики банка не могут получить своих законных сбережений. Таких дел накопилось около четырех десятков.
2 комментария

20 сентября Верховный Суд продолжит рассматривать очень важное для всех вкладчиков "Форума" дело по WOG

В четверг 20 сентября в 12:00 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда (м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) продолжит рассматривать очень важное дело 903/916/17 о дополнительном взыскании просроченной задолженности с ТОВ "Золотий Екватор" в зале судебных заседаний № 326 (3 этаж).

Это последний шанс для вкладчиков по этому делу в последней инстанции в Киеве. Цена вопроса для вкладчиков: 12 млн долларов США и 108 млн грн.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этого очень важного судебного заседания.

Правление ОО "Форум SOS"

Комментариев нет

18 СЕНТЯБРЯ В 16:30 ВЕРХОВНЫЙ СУД (г. КИЕВ, ул. ПИЛИПА ОРЛИКА, 8) БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ ВКЛАДЧИКОВ "ФОРУМА" ДЕЛО ПО WOG

НАПОМИНАЕМ ТРЕТИЙ РАЗ, ЧТО ВО ВТОРНИК 18 СЕНТЯБРЯ В 16:30 В ВЕРХОВНОМ СУДЕ (г. КИЕВ, ул. ПИЛИПА ОРЛИКА, 8) Большая Палата Верховного Суда назначила рассмотрение дела № 921/107/15-г/16.

От этого решения Большой Палаты Верховного Суда будет зависеть возможность ВЗЫСКАНИЯ ВСЕГО ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА (всех АЗС в ипотеке) по кредитам WOG, а также возможность ПОБЕД ПО ДРУГИМ СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ ПО КРЕДИТАМ WOG, ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ШАНС ВКЛАДЧИКАМ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ 50% от своих кредиторских требований.

ПРИЗЫВАЕМ ВКЛАДЧИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ В СУДЕ ПОЗИЦИЮ ПАТ "БАНК ФОРУМ" И ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ВО ВРЕМЯ ЭТОГО САМОГО ВАЖНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.

Для информации:

Первый раз об этом было написано подробно в публикации от 23 июля "Выплаты денег вкладчикам и суды по кредитам WOG" (https://bankforumsos.blogspot.com/2018/07/wog.html)

Второй раз об этом было написано кратко в публикации от 23 августа "Очень важный для всех вкладчиков "Форума" суд по WOG 18 сентября" (https://bankforumsos.blogspot.com/2018/08/wog-18.html)

Правление ОО "Форум SOS"

7 комментариев

У другій декаді вересня Велика Палата ВС розгляне справу про стягнення з однієї із фірм групи компаній «Континіум» заборгованості за виданими ПАТ «Банк Форум» кредитами

18 вересня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розгляне справу, рішення у якій матиме без перебільшення доленосне значення для кредиторів четвертої черги ПАТ «Банк Форум». Мова йдеться про стягнення з однієї із фірм групи компаній «Континіум» заборгованості за видані банком кредити. Фонд гарантування неодноразово заявляв про цю проблему і переконаний, що рішення суду відновить справедливість у цій справі та дасть вагоме підґрунтя для задоволення позовних вимог ПАТ «Банк Форум» в межах інших справ про стягнення заборгованості з решти позичальників, майнових та фінансових поручителів групи компаній «Континіум» за надані банком кредити.
5 комментариев

11 сентября Верховный Суд будет принимать очень важные для всех вкладчиков "Форума" решения по WOG

Во вторник 11 сентября Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда (м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) будет рассматривать два очень важных дела о дополнительном взыскании просроченной задолженности:

1) в 12:00 дело 903/908/17 о взыскании денег с МПП "ВК Імпекс" в зале судебных заседаний № 332 (3 этаж)

2) в 14:30 дело 903/916/17 о взыскании денег с ТОВ "Золотий Екватор" в зале судебных заседаний № 326 (3 этаж)

Это последний шанс для вкладчиков по этим делам в последней инстанции в Киеве. Цена вопроса для вкладчиков: 16 млн долларов США и 133 млн грн.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этих важных судебных заседаний.

Правление ОО "Форум SOS"
5 комментариев

Важные для всех вкладчиков "Форума" суды по WOG 27, 28, 29 августа (Луцк, Киев, Ровно)

В понедельник 27 августа в 10:30 Хозяйственный суд Волынской области (м. Луцьк, проспект Волі, 54А) будет рассматривать дело 903/1291/14 о взыскании с ТОВ "Завод Галичина" как финансового поручителя по кредитам ТОВ «Золотий Екватор» 32 млн долларов США.

Во вторник 28 августа в 12:15 Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда (м. Київ, вул. О. Копиленка, 6) в зале судебных заседаний № 326 (3 этаж) будет рассматривать дело 903/916/17 о дополнительном взыскании просроченной задолженности по кредиту ТОВ «Золотий Екватор». Это очень важный суд: последний шанс для вкладчиков по этому делу в последней инстанции в Киеве. Цена вопроса для вкладчиков: 12 млн долларов США и 108 млн грн.

В среду 29 августа в 09:30 Ровенский апелляционный хозяйственный суд (м. Рівне, вул. Яворницького, 59) будет рассматривать дело 903/1297/14 о финансовом поручительстве ТОВ "Завод Галичина" по кредиту МПП "ВК Імпекс". Цена вопроса для вкладчиков: 10 млн долларов США.

Призываем вкладчиков поддержать в судах позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этих важных судебных заседаний.

Правление ОО "Форум SOS"
6 комментариев

Очень важный для всех вкладчиков "Форума" суд по WOG 18 сентября

Во вторник 18 сентября в 16:30 в Верховном Суде (г. Киев, ул. Пилипа Орлика, 8) Большая Палата Верховного Суда назначила рассмотрение дела № 921/107/15-г/16 как мы уже писали месяц назад.

От этого решения Большой Палаты Верховного Суда будет зависеть возможность взыскания всего заложенного имущества (всех АЗС в ипотеке) по кредитам WOG.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этого очень важного судебного заседания.

Правление ОО "Форум SOS"
Комментариев нет

Важные для всех вкладчиков "Форума" суды по WOG 1 августа

В среду 1 августа Хозяйственный суд Волынской области (м. Луцьк, проспект Волі, 54А) будет рассматривать два важных дела:

1) в 15:00 дело 903/8/17 о взыскании с ТОВ "Вест Ойл Груп" заложенного имущества (АЗС) по кредитам WOG.

2) в 16:00 дело 903/1291/14 о взыскании с ТОВ "Завод Галичина" как финансового поручителя по кредитам ТОВ «Золотий Екватор» 32 млн долларов США.

Призываем вкладчиков поддержать в суде позицию ПАТ "Банк Форум" и Фонда гарантирования вкладов во время этих важных судебных заседаний.

Правление ОО "Форум SOS"
Комментариев нет